Seks millioners-pris til Moser-paret

May-Britt og Edvard Moser er «gullgrossister» i forskerverden. Denne gang er det Körberprisen.

Pris på pris: Professorparet May-Britt og Edvard Moser har vunnet nok en prestisjepris for sin hjerneforskning. 

Saken oppdateres.

– Vi er veldig glad for at våre funn får så stor oppmerksomhet og anerkjennelse gjennom prisene vi mottar, sier May-Britt Moser, leder for Senter for nevrale nettverk, Kavli-instituttet.

Hun understreker at forskning er et langsiktig lagarbeid, der de vitenskapelig ansatte, studenter og teknikere bidrar til de ferdige resultatene.

– Vi mottar prisen på vegne av det flotte teamet ved Kavli-insituttet, sier professor May-Britt Moser ved NTNU.

Til betydningsfull forskning

Körber-prisen går til europeiske forskere som har oppnådd enestående resultater. Prisen ønsker å honorere forskningsprosjekter som har stort potensial for praktisk anvendelse og internasjonal betydning. I dette tilfelle handler det om Moser-parets oppdagelse av gridcellene som er grunnlaget for stedsansen i hjernen.

Det var gjennom mange eksperimenter med rotter at forskerne oppdaget en type hjerneceller som gjør at gnagerne kan orientere seg i rom. Rottene opererer med et slags nettverk som kartlegger posisjoner. Dette var første gang man kunne knytte en mental funksjon direkte til aktiviten på cellenivå i hjernen.

Kjøper mikroskop

Moser-paret har allerede bestemt hva den store prisbeløpet på 6,1 millioner kroner skal gå til.

– Vi er veldig takknemlige for at vi nå får mulighetene til å skaffe oss et to-foton mikroskop, sier Edvard Moser.

– Mikroskopet gjør det mulig å visualisere aktiviteten til en stor gruppe gridceller. På den måten kan vi bedre forstå hvordan disse cellene samarbeider.

Körber-prisen blir fromelt delt ut i rådhuset i Hamburg 5. september.

Prisgrossister: My-Britt og Edvard Moser setter seg på stadig vekk på et utenriksfly for å hente prestisjefylte priser for sin forskning. Bildet ble tatt da daværende statsminister Jens Stoltenberg besøkte Kavli-instituttet ved NTNU. 

Prisgrossister: My-Britt og Edvard Moser setter seg på stadig vekk på et utenriksfly for å hente prestisjefylte priser for sin forskning. Bildet ble tatt da daværende statsminister Jens Stoltenberg besøkte Kavli-instituttet ved NTNU. 

På forsiden nå