- De har reddet seg selv

Ansatte ved E.C. Dahls er misfornøyde med de tillitsvalgte ved bryggeriet.

Ansatt Roger Munkvold mener mange er forbannet og at de føles som at de tillitsvalgte har reddet seg selv ved E.C. Dahls.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

De fire tillitsvalgte er blant de 14 som får beholde jobbene sine etter 1. september 2015, når to tredjedeler av ølproduksjonen legges ned.

120 ansatte har fått beskjed om at de mister jobben som følge av kraftige kutt i produksjonen.

– Mange er forbannet. De tillitsvalgte har reddet seg selv. Det er i alle fall slik det føles, sier ansatt Roger Munkvold.

Han har jobbet ved bryggeriet på Lade i 29 år.

– Klubben er med på hemmeligholdet til ledelsen. Det er folk med både mindre kompetanse og ansiennitet som får fortsette. Jeg har sagt fra til de tillitsvalgte om at dette burde det holdt seg for gode til, og heller fått eksterne til å håndtere prosessen, sier Munkvold.

Meldt seg ut av klubben

Flere andre ansatte Adresseavisen har snakket med, støtter Munkvolds beskrivelse av situasjonen.

– Jeg har meldt meg ut av klubben. Jeg er misfornøyd og tar avstand fra dem. De tillitsvalgte sitter stadig vekk i møter, mens resten av oss ikke får vite noe. De skal ha skrevet under en taushetserklæring med ledelsen, men dette burde jo helt klart ha vært en mest mulig åpen prosess. Klubben skal jobbe for oss, det gjør de ikke nå, sier en ansatt, som beskriver de tillitsvalgte som «inhabile».

– Vi synes hele prosessen er merkelig. Arbeidsmiljøet er godt mellom de ansatte, men det snakkes jo selvsagt, og det har med at ting blir hemmeligholdt, sier en annen ansatt som har arbeidet over 20 år ved bryggeriet.

Verken han eller mannen som har meldt seg ut av klubben ønsker å stå frem med navn, fordi de skal å søke nye jobber.

– Helt feil

Hovedtillitsvalgt Jan Lillebo ved E.C. Dahls sier at det er helt feil at de tillitsvalgte har arbeidet for å sikre sine egne jobber.

– Jeg er ansatt som sjåfør, og er ikke påvirket av nedbemanningsprosessen i denne omgangen. Når det gjelder de andre tillitsvalgte er de en del av arbeidsgruppen som arbeider inne på selve fabrikken, men dette er veldig oppgående folk som har gjort en god jobb for bedriften i mange år. Da valgkomiteen skulle fremme forslag til tillitsvalgte, ble det fremhevet at det burde være personer som hadde en sjanse til å bli igjen, slik at de ikke sluttet allerede mars neste år.

– Jeg vet ikke hvor mange disse ansatte snakker på vegne av, men den diskusjonen får vi ta internt. Jeg ønsker bedriften de aller beste tillitsvalgte de kan få. Vi hadde årsmøte for en måned siden, og de kunne kastet oss da dersom de ønsket det.

Lillebo bekrefter at de i forhandlingsutvalget har skrevet under en taushetserklæring.

– Vi vurderte det dit hen at det var bedre å ha innblikk i hele prosessen og ha påvirkningskraft enn å ikke få vite noe som helst.

– Til syvende og sist er det likevel bedriften som bestemmer hvem av oss som får bli og ikke klubbledelsen. De som får fortsette, må være fleksible og inneha mye kompetanse da ingen av de gamle stillingene blir igjen.

Bærer ikke nag

Lillebo sier at han ikke bærer noe nag til de ansattes reaksjon.

– Vi har havnet i en forferdelig situasjon. Det er mye sinne, og det skjønner jeg svært godt.

Han tviler på at bedriften hadde godtatt eksterne i forhandlingsutvalget og legger til at han hadde foretrukket at de ansatte rettet kritikken mot ledelsen som har satt dem i denne situasjonen, og ikke de tillitsvalgte.

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes avviser at de bevisst har foretrukket tillitsvalgte blant de få ansatte som får bli igjen i produksjonen etter 1. september i 2015.

– Svaret er samme som jeg ga til Adresseavisen i går. Det er tre kriterier som er lagt til grunn i prosessen; ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold, sier Bruusgaard.

På forsiden nå