Her forsøker fotgjengeren å gå gjennom Strindheimtunnelen

Da går alarmen hos Vegtrafikksentralen. Se hvordan systemet fungerer.

Strindheimtunnelen overvåkes av automatiske kamera. Foto: TERJE SVAAN

Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen har flere ganger vært nødt til å endre kjøremønster- og hastighet i den 2,5 kilometer lange Strindheimtunnelen i Trondheim. Syklister, fotgjengere og stillestående biler har vært årsaken.

- Når vi får slike hendelser i tunnelen går det automatisk en alarm her på Vegtrafikksentralen. Vi får da opp en melding på skjermene hva som har skjedd, samt et bilde av hendelsen, sier seksjonsleder Lena Sjøvold ved Vegtrafikksentralen (VTS).

Se demonstrasjonen av styringssystemet i videoen over.

Moderne system

Hun demonstrerer et tipp topp moderne styringssystem som er installert i tunnelen. Godt over hundre kameraer viser hver eneste meter av tunnelløpene, og hvert enkelt kjørefelt kan styres manuelt. Det er opp til trafikkoperatørene å avgjøre hva som skal skje ved en hendelse.

- Så fort vi får opp bilde på skjermene kan vi vurdere hva som er den beste måten å løse utfordringen på. I de fleste tilfeller kan det være nok å senke hastigheten og stenge ett felt. Andre ganger kan det være nødvendig med en fullstendig stenging av tunnelen, sier Sjøvold.

Som du kan se i videoen over utløses det både fotgjengeralarm, stillestående bilalarm, og objekt-alarm i forbindelse med hendelsen.

Få stengninger

I tillegg til at det ikke er motgående trafikk er de automatiske alarmene og deteksjonskameraene viktig for å sikre sikkerheten i tunnelene. Ved hjelp av disse håper man å redusere antall ulykker, samt stengninger.

- Ved en stenging vil det fort bli mye trafikk på Haakon VIIs gate som er omkjøringen, men vi håper jo å minimere fullstendige stengninger, sier Sjøvold.

I løpet av den første uka Strindheimtunnelen var i drift opplevde Vegtrafikksentralen flere alarmer.

- Vi har hatt et par kjøretøy som har stoppet, samt fotgjenger og syklist i tunnelen, sier Sjøvold.

Se demonstrasjonen av styringssystemet i videoen over.

Seksjonsleder Lena Sjøvold ved Vegtrafikksentralen mener kameraene i Strindheimtunnelen er et viktig verktøy.  
        
            (Foto: Terje Svaan)

Seksjonsleder Lena Sjøvold ved Vegtrafikksentralen mener kameraene i Strindheimtunnelen er et viktig verktøy.   Foto: Terje Svaan

På forsiden nå