Sterk økning i jentevold:

- Volden blir stadig grovere

Omfanget av ungdomsvold øker stadig i Trondheim, og antallet voldsepisoder der jenter er utøvere har mer enn doblet seg det siste året.

Saken oppdateres.

LES OGSÅ: Overfalt av to jenter

Mens det i 2006 ble registrert 19 voldsepisoder med gjerningskvinner, har dette antallet økt dramatisk i år. Bare hittil i år er det registrert over 52 voldstilfeller der jenter, eller unge kvinner er siktet, domfelt eller mistenkt for å stå bak. Politiet er bekymret over utviklingen.

TV-ADRESSA: Jenter tyr til vold oftere

- Vi ser at det er stadig flere jenter som utøver vold, og volden som utøves blir grovere og grovere, sier politiførstebetjent og leder for forebyggendeteamet, Jan Erik Haugdal.

Lærer av gutta

Politiets statistikk viser at jenter står bak 26 prosent av all anmeldt voldsutøvelse i Trondheim så langt i år. I 2004 var jenteandelen på 10 prosent.

Ifølge Haugdal kan forklaringen delvis være at den sosiale avstanden til gutter er mindre i dag enn tidligere.

- Jenter blir stadig mer involvert når det gjelder alle typer kriminalitet. Dette kan ha sammenheng med at det ikke lenger er rene jente- og guttegrupperinger, men at vennskapene nå går mer på tvers av kjønn. Dette fører til at jentene kommer nærmere kriminalitet, og blir i mye større grad også involvert, forklarer Haugdal.

- Mishandling

Han forteller om en bekymringsverdig utvikling der også voldshandlingene i seg selv har blitt råere.

- Det vi ser er at det ikke lenger er snakk om lugging og ørefiker, men at voldsutøverne heller mer mot mishandling av ofrene sine. For eksempel om en person har slått ned en annen, slik at vedkommende ligger nede, hindrer ikke dette voldspersonen i å fortsette å gå løs på offeret sitt, sier Haugdal, og legger til at dette gjelder begge kjønn.

Mye rus

Storparten av jente- og ungdomsvolden utøves i Midtbyen, og ifølge stasjonssjef Ove Sem ved Sentrum politistasjon kan en betydelig del av statistikken knyttes til rus.

- For det første er det ofte rus inne i bildet. For det andre er det en tendens at ungdomsgjenger stadig oftere er involvert i voldsepisoder.

For det tredje tror Sem at volden kan gjenspeiles i samfunnsstrukturen for øvrig.

- Det kan være mangler i lokalsamfunnene som gjør at gjengene får vokse. Det vil si det kan være at det er for dårlige tilbud for ungdom. Det kan også være at ungdom synes det er vanskelig å lykkes, eller det kan være at noen som for eksempel blir utsatt for kriminalitet eller andre ting, opplever at systemet ikke tar de på alvor, sier stasjonssjefen.ÅR

KVINNE

MANN

TOTALT

2004

12

109

121

2005

29

140

169

2006

19

125

144

2007

52

149

201

Totalt

112

523

635

Oversikt over antall registrerte mistenkte, siktede og domfelte i legemssaker under 18 år til og med november de siste fire år. Enkelte personer er registert i flere saker og en sak kan ha flere mistenkte, siktede og domfelte. De 635 registereingene er registerert i 570 ulike anmeldelser.

Kilde: Sør-Trøndelag politidistrikt

 
        
            (Foto: MARIANN DYBDAHL)

  Foto: MARIANN DYBDAHL

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå