- En trist dag for Obioras venner

- Det er en trist dag for Obioras familie og venner.

Saken oppdateres.

LES OGSÅ: Henlegger Obiora-saken

Det mener bistansadvokaten til Eugene Obioras etterlatte, Abid Raja.

Han vil nå bruke tid sammen med Obioras familie for å finne ut om de vil gå til nye rettsxlige skritt i saken etter dagens henleggelse fra Riksadvokaten.

- De etterlatte vil vurdere hvilken rettslige skritt som bør tas videre i prosessen. Om det blir sivil søksmål er for tidlige å si på nåværende tidspunkt, skriver Raja i en pressemelding.

- Påfallende tidspunkt

At Riksadvokatens avgjørelse kom i dag synes han er svært påfallende.

- Jeg finner det påfallende at henlegges fra Riksadvokaten kommer siste arbeidsdag før jul. Vi håper imidlertid debatten om politivold, forskjellsbehandling og rasisme ikke lar seg kvele selv om avgjørelsestidspunktet tilsynelatende tilrettelegger for det, sier Raja, som mener henleggelsen skaper to froskjellige strafferettsnormer i landet.

- Avgjørelsen demonstrerer den enorme høye terskel før en politimann må stå til rette for sine handlinger. Riksadvokaten oppstiller ett sett av norm for vanlige mennesker, dørvakter, vektere og andre, og en helt annen lempeligere norm for politiet, tordner Raja.

Ønsker søksmål

Elwis Chi Nwosu, talsmann for Obioras familie, er langt mer standhaftig enn bistandsadvokaten i at saken vil få nye runder i rettsapparatet. Han sier de nå vil gå til sivilt søksmål mot politimennene som pågrep Eugene Obiora.

- Vi er sjokkerte. Når det er sagt, så må vi nå bare finne andre kanaler for å finne rettferdighet i saken, sier han når Adresseavisen forteller han om Riksadvokatens avgjørelse.

- Vi vil gå til sivilt søksmål mot politiet, spesielt mot de to politimennene som vi vet brukte vold mot Obiora. Etter vår mening er dette forsettlig vold som er rasistisk motivert, sier Nwosu.

Talsmannen sier han trodde Riksadvokaten skulle konkludere med at det blir rettssak, og ikke henleggelse.

- Det trodde jeg ut i fra alt som har kommet frem i denne saken. Nå vil vi ha en stor rettsprosess. Obioras familie i Nigeria er helt klare på dette. Dette er en prinsipiell viktig sak som handler om politiets forhold til innvandrere, mener han.

Familiens advokat Abid Q. Raja har tidligere bekreftet overfor NTB at sivilt søksmål kan bli en mulighet.

- En trist dag for Norge

Akhenaton De Leon, som er leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (Omod), kaller avgjørelsen «en skam».

- Det er skam at frifinnelse kan finne sted, og at riksadvokaten ikke var modig nok til å ta ut tiltale. Det at saken kommer på bittelille julaften sier sitt. Folk har reist hjem, og dette er ingen gave til familien Obiora. Dette sender ut et signal om at norsk politi kan ta liv uten at det får konsekvenser.

- Du bruker sterke ord?

- Det er sterke ord, men det som har skjedd er at en person er død. Dette er en trist dag for Norge, spesielt for familien Obiora, sier Leon.

Han sier Omod fortsatt vil jobbe for at Spesialenheten for politisaker skal bli reformert, noe organisasjonen har etterlyst ved flere anledninger.

- Helt uakseptabelt

Omod-lederen er en av flere stemmer som krever rettssak. Slik svarer Riksadvokaten på kravet i begrunnelsen som ble offentliggjort i dag:

«Når riksadvokaten har funnet grunn til å understreke de rettslige utgangspunkter for bevisdømmelsen i klagesaken, skyldes dette dels at det fra enkelte hold er fremmet synspunkter som kan forstås slik at noen mener det bør legges en lavere terskel til grunn for å utferdige tiltale i dette tilfellet enn det som ellers følger av vanlige prinsipper og fast praksis, angivelig fordi saken bør prøves for domstolene. Det hevdes at man bare gjennom en full domstolprøvning kan få avklart om straffbare forhold har funnet sted. En slik uprinsipiell tilnærming vil etter riksadvokatens syn være helt uakseptabelt i et rettssikkerhetsperspektiv. I en rettsstat som den norske, må de prinsipper som det er redegjort for foran, selvsagt praktiseres konsekvent og uavhengig av hvem som er mistenkt, tiltalt eller fornærmet i den aktuelle sak, og uaktet hvor stor offentlig interesse saken har fått.»

 
På forsiden nå