Mange evakuert ut i brannatten

Uhyggesstemningen bredte seg blant hundrevis av beboere i Møllenberg-området og strøkene langs Innherredsveien, da de ved fem-tiden om morgenen ble vekket av ulende sirener fra politibiler som kjørte frem og tilbake i gatene for å vekke folk.

I de kraftige stormbygene drev et voldsomt gnistregn fra de overtente bryggene i Kjøpmannsgata og på Verftstomta innover hustakene langt oppover mot Rosenborg og Singsaker, og både politi og brannvesen anså at det var overhengende fare for at flere bygninger i disse strøkene kunne bli antent av gnistene. Det ble ikke foretatt noen organisert evakuering fra de utsatte områdene, men svært mange pakket sammen sine mest verdifulle eiendeler og søkte ut på gatene, vekk fra det verste gnistregnet og den tette røyken som drev gjennom gatene.