ADRESSEAVISEN 19. OKTOBER 1967:

Katastrofebrann i bryggene nord for Bakke bro

Les også: SKADER FOR MELLOM 15 OG 20 MILLIONER KRONER

Saken oppdateres.

Brann i Kjøpmannsgata 18. oktober 1967:

Seks brygger totalt nedbrent. Bare Hegstad-bryggen lyktes det å redde. Skade for et tosifret millionbeløp. Brannårsaken ukjent.Antagelig den største brann i dette århundre i Trondheim herjet byen i går kveld og ut over natten. Seks av de syv store, gamle tømmerbryggene i mange etasjer langs Nidelven nedenfor Bakke bro brente ned.

Bare L. O. Hegstads butikkbrygge nærmest broen ble berget. Den ble i timevis lagt under vann fra et stort antall slanger, og det var i går kveld umulig å si hvor meget den var rammet av vannskader og andre skader som følge av brannen.Store mannskapsstyrker i aksjon

Brannen ble meldt klokken 19.50. Da ilden ble oppdaget, var det som flammer og røk mellom bryggene Kjøpmannsgaten 75 og 77. Brannen bredte seg hurtig, og brannvesenet mobiliserte snart alle reserver fra stasjonene i Trondheim og på Heimdal, studentenes reservebrannkorps på Singsaker Studenthjem og styrker fra Sivilforsvaret som hadde 30 mann å sette inn i første omgang fra et kurs i Fjernhjelpleiren ved Leirbrua. I første omgang ble deres oppgave å delta i rednings- og rydningsarbeidet, først og fremst av brannfarlige varer, fra de truede brygger nedover langs Kjøpmannsgatens bryggegate.

Etter at brannen hadde herjet en halv times tid, begynte bildet av brannen å bli klarere. Hegstadbryggen med det kjente fisk- og viltfirma nærmest Bakke bro, ble lagt under et dekke av vann fra sjømotorsprøytene på Nidelven, fra motorpumper og slanger på land. Ilden hadde da en god stund slått opp gjennom taket på Kjøpmannsgaten 75, hvor bl.a. Norsk Frø disponerer en stor del av bygningen, og det var en lengre periode det rene fyrverkeri av stadige småeksplosjoner - visstnok fra lageret av ugressmiddelet natriumklorat. Fyrverkeriet hadde til sine tider slik kraft at det sprutet biter av tegltaksten helt bort i øverste del av skråningen opp mot Kjøpmannsgaten.Fredag 20. oktober 1967:

Skader for mellom 15 og 20 millioner kroner etter bryggebrannen i Kjøpmannsgaten

Generalplanen krever gjenoppbygging i samme stil. Hele problemkomplekset må revurderes mener boligrådmann Folstad.

Det er et sørgelig skue som i dag griner frem fra vrakrestene etter bryggebrannen i Kjøpmannsgaten nedenfor Bakke bro. De seks bryggene som ble oppslukt av den kjempemessige brannen, er så fullstendig jevnet med jorden som overhodet mulig, men ennå sent i går kveld veltet tykk røk opp fra ruinene og etterslukkingen pågikk fremdeles.

Man mangler ennå noen fullstendig oversikt over de skader brannen har anrettet vedtap av bygninger, inventar og lagerbeholdninger, men anslagsvis er beløpet på 15-20 mill. kroner. Bygningene var fullverdiforsikret for til sammen vel 5 mill. kroner – Kjøpmannsgaten 75 for 1,1 mill. kroner, Kjøpmannsgt. 77 for 650 000 kroner, Kjøpmannsgt. 79 for 1,3 mill. kroner, Kjøpmannsgt. 81 for 870 000 kroner, Kjøpmannsgt. 83 for 870 000 kroner og Kjøpmannsgt. 85 for 1 250 000 kroner. Disse tall gir naturligvis bare en antydning av skader på bryggene. Skadetakst vil bli holdt, og verdien før brannen blir lagt til grunn for forsikringssummen som skal utbetales. Det foreligger på det nåværende tidspunkt intet om brannårsaken.Adresseavisen 19. og 20. oktober 1967

 
 
På forsiden nå