Gruveingeniøren ved NTH

Han var geolog og gruveingeniør og sentral i moderne norsk bergverksdrift.

Saken oppdateres.

Alfred Getz (1862-1922) mente det var viktig med praksis for studentene før de startet ved NTH, for å få et innblikk i den teknikken de skulle lære. Men like viktig var det å lære å kjenne arbeidernes hverdag. Dessuten var han klar på at det tekniske studiet var jevnbyrdig med universitetsstudiet.Getz var født i Trondheim, ble student i 1880 og utdannet seg til bergingeniør ved Det Kongelige Fredriks Universitet (senere Universitetet i Oslo) i 1889. Før fullført studium praktiserte han ett år som gruveassistent i Spania 1883-1884. I amanuensis-tiden ved universitetet i Kristiania var han også en stund samlingsbestyrer for mineralkabinettet.Til NTH i 1912

Fra 1903 var Getz direktør for Røros kobberverk frem til han i 1912 ble en av de to første professorene ved bergavdelingen ved NTH. Han hadde ivret for å overføre bergstudiet fra universitetet i Kristiania til Norges tekniske høgskole da den ble etablert i Trondhjem i 1910.Med gruvedrift som sitt spesialområde ble Alfred Getz eneren i sitt fag ved NTH, mens alle andre bergfag hørte under bergavdelingens «grand old man» J. H. L. Vogt.

Bergavdelingen fikk snart behov for bedre lokaler enn de hadde (i loftsbygningen i det kjemiske laboratoriet). I 1913 ble det fremmet forslag om et nybygg for mineralogi og geologi og gruvedrift. Det førte etter hvert til at den lille «Smeltehytta» ble reist, og professor Getz begynte å innrede et laboratorium. Men da han døde i 1922, stoppet arbeidet opp. Laboratoriet ble da også lagt ned fordi det ble færre og færre søkere til bergavdelingen. Professorene Vogt og Getz disponerte en stund også den gamle bygningen til Døveskolen på Gløshaugen.Rektor i tre år

Alfred Getz var professor i gruvedrift, oppredning og bergrett ved NTH fra 1912 til 1922. Han var rektor nummer to ved høyskolen - i tre år fra 1914 - og var prorektor 1917-1921. Han hadde en allsidig utdanning og mye erfaring som driftsleder og administrator. Derfor var det et stort tap for høyskolen da han døde. I rektortiden sin la Getz opp en administrasjonsordning som ble gjeldende ved høyskolen i mange år.

Alfred Getz var med og stiftet Den norske Bergingeniørforening i 1900, og han var en aktiv aktør i mange andre organisasjoner.

Kilde: Olaf Devik: N.T.H. femti år 
 
 
På forsiden nå