Den store Norges- historieforskeren

Han fikk som en av de første ikke-katolikker adgang til arkivene i Vatikanet, der han fant materiale til sitt hovedverk.

Saken oppdateres.

Peter Andreas Munch (1810-1863) er mest kjent for sitt arbeid med kildeskrifter til Norges middelalderhistorie. Men han etterlot seg også en mengde andre skrifter om alt fra politisk historie, lov og rett, religion, språkvitenskap, geografi, topografi, kartografi, fortidsminner, runologi - til viser og sagn. Munch tegnet de beste Norges-kartene i sin tid. Han startet norrøn språkvitenskap i Norge og ivret for et eget norsk skriftspråk basert på talemålet – og var full av ros til Ivar Aasens ordbok og grammatikk. Dessuten arbeidet han bevisst for norsk kulturell selvstendighet.Prestesønn

Peter Andreas Munch var født i Christiania, men vokste opp på Gjerpen prestegård ved Skien, der faren var sogneprest fra 1813. Hjemme hos foreldrene Edvard Storm Munch og Johanne Sophie Hofgaard fikk gutten god undervisning i språk og historie. Han fullførte latinskolen i 1828 og tok juridisk embetseksamen 24 år gammel. Tre år senere ble han lektor i historie og i 1841 professor ved filosofisk fakultet ved universitetet i Christiania, en stilling han beholdt til han døde.

I 1835 giftet Munch seg med Larvik-jenta Nathalie Charlotte Linaae. Han hadde alltid dårlig økonomi og tok på seg ekstraarbeid for å supplere universitetslønna. Blant annet var han redaktør og viktigste skribent i Norsk Maanedsskrift.Utenlands

Etter flere utenlandsturer for innsamling av kildemateriale om Norge, gikk turen i 1859 til Roma med kone og fire barn. Der fikk han adgang til Vatikanets arkiver, og det la grunnlaget for hans hovedverk «Det norske Folks Historie» (frem til 1397) i åtte bind. Siste bind kom ut etter hans død. I 1861 reiste han hjem til Christiania for to år for å bearbeide verket, mens familien ble igjen. Tilbake i Roma fikk han etter kort tid hjerneslag og døde. Munch er gravlagt på den protestantiske kirkegården i Roma.Produktiv forfatter

Munch var svært produktiv, men dessverre gikk mange manuskripter tapt i et skipsforlis på vei fra Italia til Norge - etter hans død. Blant hans utgivelser kan nevnes «Nordens gamle Gude- og Heltesagn», «Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie», «Norske Samlinger» og «Historisk-Geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen».

Sammen med Rudolf Keyser, som også var professor i historie ved universitetet, ga Munch ut «Norges gamle Love indtil 1387». De to var sentrale i den vitenskapelig baserte «norske historiske skole» - om den norrøne stammens innvandring til Norge og Norges innflytelse i middelalderen.

Foruten gatenavn i Lillestrøm, Haugesund, Kongsberg og Trondheim, har Peter Andreas Munch blitt beæret med en statue på Universitetsplassen i Oslo og en bygning på Blindern.

Munch var onkel til maleren Edvard Munch.

 
 
 
 
På forsiden nå