Skulptøren med de 12 apostlene

Han døde fattig og ukjent, men banet vei for norsk billedhuggerkunst.

Saken oppdateres.

Hans Michelsen (1789-1859) ble dessverre «født for tidlig». Norge var et fattig land, og folk hadde ikke bruk for skulpturer. Derfor reiste melhusbyggen ut av landet for å prøve å livnære seg.

Det begynte med treskjæring hjemme på gården Hegstad på Leinstrand utenfor Trondheim. Bonde Michel Sørensen Hægstad og kona Abel Jonsdatter Brannum hadde i alt ni barn, og Hans var nummer sju. Familien var blant Hans Nielsen Hauges nære venner.Ble oppdaget som soldat

Da Michelsen i 1810 ble soldat i det Selbuske kompani, ble de kunstneriske evnene oppdaget, og general von Krogh ga ham permisjon etter fire år; han burde reise ut og lære billedhugging. Med hjelp fra den norske statsministeren i Stockholm, Peder Anker, kom han inn på kunstakademiet der og ble elev hos Erik Gustaf Göthe. Som den første norske kunstner fikk Michelsen statsstipend - 150 riksdaler i året. I studietiden i Stockholm fikk han mange priser, blant annet for bystene av statsministeren og grev Herman Wedel Jarlsberg.Til Roma

Etter fem år i Sverige gikk veien til Bertel Thorvaldsens atelier i Roma, med økte årlige statsstipend og reisebidrag fra kong Karl Johan. Mye tyder på at Michelsen i denne perioden (1820-1826) ble noe dominert av mesteren og ikke fikk utviklet sine egne evner. Tilbake i Norge med alle sine utkast og ideer fra denne tiden, kunne han igjen arbeide fritt. Men da var det slutt på statsstøtten, og han greide ikke å livnære seg av kunsten.Gode år

I 1828 valgte han å reise til Stockholm, der han ble de neste 14 årene. 1830-årene ble gode: Han ble medlem av Kunstföreningen, som kjøpte og stilte ut verkene hans, han fikk oppdrag fra kongen og han laget historiske skulpturer til Oscarshall slott i Christiania. Bystene av Karl 13. og kronprins Oscar, som ble gitt til Vitenskapsselskapet i Trondheim i 1835, er blant Michelsens hovedverker. Men Kristus og de 12 apostlene, en bestilling fra Karl Johan til Nidarosdomen, regnes som hans aller største verk. Denne samlingen gikk tapt ved brannen i Erkebispegården i 1983.

Karl Johan var imidlertid så godt fornøyd med disse figurene at han bestilte en ekstra serie til Skeppsholmskyrkan i Stockholm.Statuer og byster

Et par år måtte han, på grunn av trang økonomi, ta jobb som gårdsarbeider hjemme på Leinstrand. Men sine siste 15 år bodde Michelsen i Christiania. Det finns mange arbeider fra denne tiden rundt om i Norge, Danmark og Sverige. Marmorbystene av Thomas Angell og Ludvig Holberg ble laget da. Mange statuer står i det svenske slottet og på Oscarshall, og et monument over Herman Wedel Jarlsberg støpt i sink står på Bygdøy i Oslo. Flere byster står i Trondheim Katedralskoles festsal. Michelsen etterlot seg også en stor samling tegninger.

Hans Michelsen ble ridder av St. Olavs orden. Han var ugift.

 
 
 
 
 
På forsiden nå