Historiske gatenavn

Her kan du lese om personene bak gatenavnene i Trondheim. Listen blir stadig utvidet.

Saken oppdateres.

Aasmund Vinjes gate

Albertine Wærness' veg

Alette Beyers veg
Alfred Getz` veg
Alfred Trønsdals veg
Anders Tvereggens veg
Andreas Holms vei
Ankers gate
Anton Kalvaas gate
Antonie Løchens vei
Arkitekt Christies gate

Arkitekt Ebbells veg

Armauer Hansens veg

Arne Fjellbus veg
Astri Aasens veg
Baard Iversens veg
Benneches vei
Bergittavegen
Bergmester Bachkes vei
Bernhard Getz gate

Bernt Lies veg
Biskop Darres gate
Biskop Skaars gate
Brian Smiths gate

Brit Grytbaks veg

Bragstads veg
Broder Knudtzons vei
Brodtkorbs vei
Bryns vei
Bøckmans vei
Brænnes veg
Bugges veg
Casparis gate
Cecilie Thoresens veg
Christian Monsens gate
Dr. Sands veg
Dybdahls vei
E. C. Dahls gate

Edgar B. Schieldrops veg
Eilert Sundts gate

Einar Øfstis veg
Essendrops gate
Even Lorengs veg
Falsens gate
Fernanda Nissens veg
Fredrikke Qvams veg
Frode Rinnans veg
Gabriel Scotts veg
Garmanns veg
Geelmuydens gate
General Bangs vei
General Buddes gate
General von Hovens gate
General von Kroghs gate

General von Schmettows allé
General Wibes veg
Gina Krogs veg
Gisle Johnsons gate
Griffenfelds gate
Grundtvigs gate
Gudes gate
Gunnerus' gate
Gustav Byes vei
Gyldenløves gate
Hanna Winsnes' veg

Hans Aanruds veg

Hans Barliens vei

Hans Baucks veg

Hans Finnes gate
Hans Hagerups gate

Hans Michelsens veg
Hans Nissens gate
Harald Bothners veg
Harald Langhelles veg
Harry Borthens veg
Helmer Lundgrens gate
Henrik Angells gate
Henrik Mathiesens vei
Henry Gleditsch veg
Herman Krags veg

Hjalmar Haalkes veg
Hjalmar Johansens vei
Hofstads vei
Holtermanns veg
Ingeborg Aas veg
Ingvald Undsets gate
Ivar Lykkes veg

Ivar Skjånes' veg
Jacob Rolls gate
Johan Svendsens gate
Jørgen B. Lysholms vei
Jørgen Bjelkes gate
Kaptein Kaalds vei
Kaptein Roosens vei
Kleists gate
Klingenbergs vei
Klüwers gate

Knut Glomsaas' vei
Kolbjørn Hejes veg
Konsul Lorcks gate
K. O. Thornæs' veg
Krogness gate
Lagmann Dreyers gate

Lagmann Lindboes vei

Landstads vei

Lars Onsagers veg
Lauritz Jenssens gate
Leif Tronstads veg
Lindemans gate
Lossiusvegen
Ludvig Musts veg
Marie Michelets veg
Marie Wexelsens veg
Mauritz Hansens gate
Michel Grendahls vei
Moslings gate
Motzfeldts gate
Nannestads veg 
Neufeldts gate

Nils Ryjords vei
Nina Griegs veg
Nordahl Bruns vei
O. J. Høyems gate

Olaf Nordhagens vei

Olav Nygards veg

Olav Trondsons veg
Ole Soelbergs vei
Ole Tesliens vei
Ole Vigs vei
Oscar Wistings vei
Overlege Kindts gate
P. A. Munchs gate
Paul Fjermstads veg

Peder Kroghs veg

Peder Østlunds veg

Peter Egges veg
Peter Lies vei

Pianist Sandbergs vei
Professor Brochs gate
Professor J. H. L. Vogts veg

Professor Mørchs veg
Richard Birkelands vei
Richard Withs vei
Riddervolds gate

Riiser-Larsens vei
Rogerts gate

S. P. Andersens veg
Schirmers gate
Schives gate
Schiøtz vei
Schmidts gate
Schnitlers vei
Schultz gate
Schwachs gate

Schøllers gate
Schøyens gate
Sem Sælands vei
Sigrid Johansens veg
Sigurd Einbus veg

Skavlans veg
Sodemanns gate
Stadsingeniør Dahls gate
Suhms gate
Sverdrups vei
Sylvester Sivertsons gate

Tambs Lyches veg
Tellefsens gate

Tessems veg
Thaulowbakken
Thomas Hirsch gate
Thomas von Westens gate
Thoning Owesens gate
Thora Storms vei
Thorvald Erichsens vei
Throne Holsts allé
Tidemands gate

Torbjørn Bratts veg

Trenerys gate

Trygve Thesens vei
Udbyes gate
Ulstadløkkveien
Veimester Krohgs gate

Victoria Bachkes vei
Viktor Baumanns vei
Vilhelm Krags veg
Vilhelm Storms gate
Wedels gate
Weidemanns vei
Wessels gate
William Farres veg
Aasta Hansteens veg

Navnesafari på Strinda

 
På forsiden nå