Fra lærer til justitiarius

Han kunne blitt justisminister, men valgte å ofre seg for Strinden og Trondhjem.

Saken oppdateres.

Harald Marius Tessem (1867-1932) var lærersønn fra Verdal, men havnet etter hvert i Trondhjem for å gå på skole. Han tok middelskoleeksamen i Steinkjer og artium i 1886 ved Trondhjems katedralskole.Rammet av Verdals-raset

Som far så sønn; Harald arbeidet også som lærer et par år – ved Verdal private middelskole – før han fant ut at han ville studere jus. I 1893 tok han embetseksamen. Natten til 19. mai samme år skjedde det forferdelige Verdals-raset som begravde 112 av områdets 250 innbyggere og 40 gårder med husdyr i leire og vann. Barndomshjemmet til Harald Tessem gikk med, og begge foreldrene omkom.Justitiarius

Om høsten samme året ble Tessem fullmektig hos kriminaldommeren i Trondhjem og i 1896 hos sorenskriveren i Stjør- og Verdal. Fra 1899 var han tilbake i Trondhjem som overrettssakfører, tjue år senere ble han assessor (dommer) og til slutt justitiarius i Trondhjem overrett i 1927.Ordfører

Harald Tessem var ingen partipolitiker, men var levende interessert i politikk og representerte de borgerlige. Han ble formannskapssekretær i Strinden i 1900 og hadde den stillingen til han i 1919 ble valgt til medlem av herredsstyret. Etter to år som ordfører (1920-1922) ble han gjenvalgt som herredsstyremedlem, men avslo å overta ordførervervet på nytt.

Tessem var en fremragende leder og hadde grundig kjennskap til herredet. Han ble også tilbudt stillingen som justisminister, men foretrakk å være i Trondhjem med alle oppgaver som interesserte ham i Trondhjem og Strinden.

Ved siden av sine mange gjøremål hadde Tessem mange tillitsverv; han var blant annet medlem av Strindens Sparebanks styre og Thomas Angells stiftelsers styre.

Harald Tessem hadde seks barn i sitt ekteskap med Aagot Bothner som var datter av fylkesmann Harald Bothner.

 
 
 
På forsiden nå