Fra lærer til justitiarius

Han kunne blitt justisminister, men valgte å ofre seg for Strinden og Trondhjem.

Harald Marius Tessem (1867-1932) var lærersønn fra Verdal, men havnet etter hvert i Trondhjem for å gå på skole. Han tok middelskoleeksamen i Steinkjer og artium i 1886 ved Trondhjems katedralskole.