Den populære borgermesteren

Familien stammet fra Tyskland, men selv var han ekte trondhjemmer som elsket byen sin.

Saken oppdateres.

Hans Jørgen Bauck (1861-1926) var en familiekjær mann bosatt på Singsaker med kone Fredrikke Birch og ni barn. Bare 64 år gammel døde han plutselig av slag. Dagsposten skrev: «Ikke bare familien, men ogsaa byen mistet en av sine bedste sønner.»

Han var sønn av kjøpmann Hans Bauck og Henriette Fredrikke Bull. Faren drev forretning i «Bauckgaarden» (revet i 1955) i Prinsens gate 61, der Hans Jørgen ble født. Det var bestefaren som i sin tid flyttet til Trondhjem fra Hamburg der familien gjennom flere generasjoner hadde drevet sukkerraffineri.Overraskende ordførervalg

Etter artium fra Trondhjems Katedralskole ble Hans Jørgen Bauck student og tok juridisk embetseksamen i 1883. Sin første jobb hadde han som fullmektig hos byfogden, men bare et par år senere var han blitt overrettssakfører. Ved kommunevalget i 1901 ble Bauck valgt til byens ordfører, uten å ha vært aktiv i politikken frem til da. Men han var godt likt og kjent som en dyktig økonom i tillegg til sine administrative evner. Da borgermesteren ble syk i 1904, ble Bauck utpekt til byens magistrat, der han var til stillingen opphørte i 1922. Deretter fortsatte han som kommunens borgermester frem til han døde.Trønder med stor T

Hans Bauck ble omtalt som en ekte trønder med de beste trønderske egenskaper; tørrvittig, elskverdig mot alle, modig, seig, ubøyelig i saker han brant for - og med et sprudlende humør. Når en diskusjon hadde kjørt seg fast, i bystyret eller en annen offentlig forsamling, fant han ofte det forløsende ord. Alt dette førte til at han ble en populær mann.Stortingsmannen lengtet hjem

I perioden 1913-1915 var Hans Bauck Høyres representant på Stortinget for Trondhjem og Levanger. Han trivdes ikke så godt med korridorpolitikken, vant som han var med det daglige arbeid og stadig nye oppgaver som borgermester. Men som medlem av jernbanekomiteen ble navnet hans for ettertiden knyttet til Dovrebane-saken.

Etter to år vendte han med glede tilbake til sin kjære hjemby. De største sporene etter hans 22 år som borgermester var nok utbyggingen av elektrisitetsverket og havneplanen av 1912 - ellers var han opptatt av å spare byen for unødige utgifter.

Hans Bauck ble kommandør av St. Olavs orden i 1910.

Navnet Borgermester Baucks vei ble i 1937 gitt til en prosjektert gate på Singsaker, men ble aldri noe av.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå