Den stridige biskopen

Han var i strid med nesten samtlige av stiftets prester og fikk et dårlig ettermæle.

Peder Krog (1654-1731) var født i Århus som sønn av rektor ved Århus katedralskole Nils Nilsson Krog (norsk prestesønn) og hans første kone Cecilie Blichfeldt (dansk prestedatter).