O. J. Høyems gate

Ila-patrioten Olav Jakobsen Høyem var både lærer, telegrafist, landsmålsmann og seddelkontrollør.

Saken oppdateres.

Bydelen Ila gjennomgikk en stor utvikling i siste halvdel av 1800-tallet, og mange av initiativene ble tatt av O. J. Høyem. Jernbanestasjonen på Skansen ble opprettet, de gamle batterivollene ble ryddet og gjort tilgjengelige, nye landgangsbruer ble bygd for fartøyene og gatene ble bedre. Planene til Ilevollsparken kom fra Høyem, og han arbeidet også sterkt for byggingen av Ilen kirke. Det ble sagt at Ila ble en bydel på lik linje med andre bydeler i Trondheim takket være Høyems innsats.

Han var født på Byneset i 1830. Faren var klokker Jakob Høyem og moren het Karen Olsdatter Prestegaard Høyem. 21 år gammel ble han klokker i Lade sogn og førstelærer ved Eliplads skole (omtrent der Lademoen kirke ligger i dag).

I 1857 reiste han til Kristiansund som lærer, utdannet seg der til telegrafist, og arbeidet en kort tid på Møre i det nye yrket sitt. Tilbake i Trondheim fikk han jobb som seddelkontrollør ved Norges Bank, der han ble i 33 år. To år senere døde han - i 1899.

O. J. Høyem interesserte seg for skole og folkeopplysning og var en radikal venstremann. Han oversatte blant annet Grunnloven til nynorsk. På mange måter var han selvstendig og før sin tid som målmann, og tenkte seg nærmest et «folkemål» med sterke trønderske innslag. I-endelsene dominerte i landsmålet den gang, og Høyem var en av forkjemperne for a-endelsene som vi har i dag. Høyem ga ut flere skrifter, blant annet «Nes eller Bynes» som var en tidlig bygdebok.

I 1882 giftet O. J. Høyem seg med sin kusine Oline Ingebrigtsdatter Mule, og de fikk til sammen sju barn. Gaten som er oppkalt etter O. J. Høyem går mellom Ilevollen og - den gaten han selv bodde i - Skolegata.

 
 
 
 
På forsiden nå