Domkirken var hans liv

Han fikk ikke jobben som kunstnerisk leder av restaureringsarbeidene ved Nidarosdomen, men var i praksis byggeleder.

Saken oppdateres.

Nils Ryjord (1875-1926) arbeidet med Domkirken under arkitekt Christie i åtte år og ble konstituert som leder etter at sjefen døde i 1906. Han fortsatte arbeidene på hovedskipet etter Christies planer, og de delene som gjensto av vestfronten ble tatt ned og murt opp på nytt.

Da Olaf Nordhagen i 1907 fikk jobben som kunstnerisk leder, ble Ryjord gitt det tekniske og administrative ansvar. Dette sidestilte samarbeidet fungerte veldig godt.Trondhjemsgutt fra kjøpmannsfamilie

Nils Ryjord var født i Trondhjem og bodde her hele livet. Faren var kjøpmann og stadshauptmann Johan Eduard Ryjord, moren het Anna Fredrikke Mørch. Han var gift med butikkdame Ingeborg Ragnhild Floan.

I 1897 tok han eksamen på arkitektlinjen ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Etter et år med studiereiser i Europa og et år hos Solberg & Christensen, begynte han som 23-åring på det arbeidet som skulle oppta ham resten av livet; hos arkitekt Christie og hans arbeid med gjenreisningen av Nidarosdomen.Domkirkens mann i 28 år

Ryjords oppgave var oppmåling og detaljtegning. I virkeligheten var han den praktiske byggelederen som representerte kontinuiteten i domkirkearbeidet; han jobbet uavbrutt med kirken fra 1898 til 1926. I tillegg var han fra 1899 lærer i frihåndstegning ved den tekniske aftenskolen og drev også arkitektpraksis. Utgangspunktet for hans egen villa i Kronprins Olavs allé 19 var konkurransetegningen hans av villabebyggelsen på Nedre Berg - som han ble premiert for. Han bygde også sin egen «Haugen» på Byåsen (i området nær Nils Ryjords vei).Mange restaureringer

Ryjord utarbeidet planer for og ledet restaureringen av Austråttborgen, Nærøy kirke og Trondenes kirke, han ledet utgravingen av klosterkirken på Munkeby, utbedringen av Steinvikholmen, Reins kloster, Sakshaug kirke og vant restaureringskonkurransen om Tingvoll kirke – og han var arkitekt for fire nye kirkebygg.

Ryjord var styremedlem i Fortidsminnesmerkeforeningen i Trondhjem og i Norsk Husflids Venner.

Han døde etter lang tids sykdom, bare 50 år, og bare noen måneder etter arbeidskollega Nordhagens død.

Nils Ryjord fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 1925.

Kilde: Norsk Biografisk Leksikon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå