Domkirken var hans liv

Han fikk ikke jobben som kunstnerisk leder av restaureringsarbeidene ved Nidarosdomen, men var i praksis byggeleder.

Nils Ryjord (1875-1926) arbeidet med Domkirken under arkitekt Christie i åtte år og ble konstituert som leder etter at sjefen døde i 1906. Han fortsatte arbeidene på hovedskipet etter Christies planer, og de delene som gjensto av vestfronten ble tatt ned og murt opp på nytt.