Den radikale stadsingeniøren

Han sloss for mangt, ble mye kritisert, men lyktes med det meste, «for det Thesen vil, det går igjennom i det lange løp, selv om alle er uenig til å begynne med».

Saken oppdateres.

En stadsingeniør skal ha rede på alt som angår byen. Trygve Thesen (1878-1955) hadde det i fullt monn og gjorde i løpet av de 30 årene han virket i Trondheim en utrolig innsats.Mange prosjekter

Han fikk opprettet Renholdsverket, han fikk i stand Brattørbrua, Bakke bru, Meråkerbrua, gjorde det forberedende arbeid til ny Elgeseter bru og Høyskolebrua. Han argumenterte allerede i 1933 sterkt for Leüthenhaven som rutebilstasjon (ble ikke noe av før 20 år senere), og vannverket hadde stor utvikling under ham. Leirsjøen ble utbygd som drikkevannskilde og høydebassenget for Østbyen utviklet. Vestoppfarten (Roald Amundsens vei) var Thesens verk (som tross mye kritikk ble vellykket), han fikk igjennom forslag om flyplass på Heimdalsmyra (arbeidet pågikk frem til krigen startet) og han fikk bygd vei fra Lian til Fjellseter og ut til Tømmerdalen (Skogsdriftveien).Ingeniør fra Dresden

Trygve Thesen var født i Stranda der faren var distriktslege. Han ble 21 år gammel bygningsingeniør fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt og tok etterpå fire år teknisk høyskole i Dresden. Frem til 1913 var arbeidsplassen hans Statens vegvesen, deretter Trondheim ingeniørvesen (avdelingsingeniør 1913-17), før han startet på sitt 30-årige løp som stadsingeniør. Senere ble han også bestyrer av Trondheim Renholdsverk som han selv hadde fått opprettet på Sluppen og som var en fullstendig reform av renholdsvesenet. Det var nærmest krise i byen, og først da Thesen overtok ledelsen i 1923, ble det fart i sakene. Som medlem av helserådet var han opptatt av å minske faren for epidemier og ikke minst forbedring!Kildesortering

Thesen hadde studert avfallsproblematikk i utlandet. Hans forslag var at kommunen skulle overta all renovasjon, med forbrenningsovn, pudrettfabrikk (menneskegjødsel og torv) og svineoppdretteri. Avfallet skulle benyttes! Folk fikk tre avfallsbeholdere, en for søppel, en for svinemat og en for annet skrap – gjenvinning og miljøvennlig kildesortering! Men griseproduksjonen gikk dårlig, og da farmen ble nedlagt, raknet avfallshåndteringen. Men Trondheim Renholdsverk fortsatte driften omtrent etter Thesens plan frem til 1950-tallet.Flere prosjekter

Thesen organiserte kislastingsanlegg i Ilsvika for Killingdal og andre gruver, reguleringsplan for Vestbyen og sentrum med forslag om byggehøyde - til støtte for bygningsrådet der han også var medlem - og flere kilometer nye gatedekker. Han sto bak vellykkede sysselsettingstiltak i 30-årene og drev propaganda for innføring av vannklosetter i alle norske byer. Men arbeidet ble ofte vanskelig på grunn av dårlig kommuneøkonomi.Aktiv til det siste

Thesen nøt stor respekt og hadde venner også blant motstandere. Under krigen ble han en formiddag avsatt av tyskerne, men allerede samme ettermiddag var han igjen på plass. Han satt i hovedstyret for NIF, ble mye benyttet som foredragsholder og ledet ingeniørvesenet i 40 år. I 1932 ble han ridder av St. Olavs Orden. Han tok initiativ til statuen av stadsingeniør Dahl på Brattøra.

Etter fylte 70 år var Trygve Thesen opptatt med samarbeid mellom byer og nabokommuner og arbeid med rutebilsentraler i Farsund og Mandal. 75 år gammel var han konsulent for Sivilforsvaret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå