Den radikale stadsingeniøren

Han sloss for mangt, ble mye kritisert, men lyktes med det meste, «for det Thesen vil, det går igjennom i det lange løp, selv om alle er uenig til å begynne med».

En stadsingeniør skal ha rede på alt som angår byen. Trygve Thesen (1878-1955) hadde det i fullt monn og gjorde i løpet av de 30 årene han virket i Trondheim en utrolig innsats.