Olav Engelbrektssons etterfølger

Etter reformasjonen i 1537 gikk det hele ni år før en protestantisk biskop var på plass i Trondhjem.

Torbjørn Olavssøn Bratt (ca. 1502-1548) var første evangeliske biskop i Trondhjem. Han fikk sammen med broren Jens en solid utdannelse, visstnok med god hjelp fra erkebiskop Olav Engelbrektsson, som bror Jens samarbeidet nært med.