Studentersamfundets første formann

Kafeen Edgar i «det røde runde huset» er oppkalt etter husets første formann.

Saken oppdateres.

Edgar Bonsak Schieldrop (1891-1965) gjorde seg tidlig bemerket i studentmiljøet i Trondhjem og huskes for sine ord under Samfundets innvielsesfest: «Høiskolen vil gjøre dere til studerende. Vi, Samfundet, vil gjøre dere til studenter.» I jubileumsboka fra 1920 står det at han var både styreformann, styre og løpegutt; alt i egen person.Mekanikk og matematikk

Schieldrop ble utdannet bygningsingeniør ved NTH i 1916, ble deretter stipendiat i mekanikk og var i årene 1919-29 dosent i faget. I denne tiden studerte han også matematikk og mekanikk i Paris (1920-21) og fulgte forelesninger hos Einstein og Planck i Berlin. Doktorgraden tok han i Paris på avhandlingen «Sur une classification des accélérations avec applications aux théorèmea généraux», om mekanikkens aksiomatiske grunnlag og mekanikkens generelle prinsipper.Stort vitenskapelig arbeid

Fra Trondhjem gikk turen til et professorat (1929-61) i anvendt matematikk ved Universitetet i Oslo, med plikt til å forelese i mekanikk. Schieldrop publiserte en rekke vitenskapelige arbeider og flere populærvitenskapelige bøker. Alt handler om mekanikk. Han er ofte referert til i utenlandske lærebøker, og tobindsverket Teknikkens Vidundere ble oversatt til flere språk. Bindet Moderne Teknikk i Gyldendals De Tusen Hjems Bibliotek er skrevet av ham, og han var også hoved- og medredaktør for flere utgaver av Gyldendals konversasjonsleksikon.

Mange av foredragene hans ble sendt i radio. Han var en dyktig debattant og en ønsket festtaler.

I 1954 publiserte han sitt siste - og etter hans egen mening det viktigste - vitenskapelige arbeid, som omhandlet en ny tilnærming til klassisk mekanikk ved hjelp av et generelt prinsipp som tilsvarer Einsteins relativitetsteori. Dette vakte også interesse i utlandet.New York, Kristiansand og Bergen

Edgar B. Schieldrop var født i New York, men vokste opp i Kristiansand og tok eksamen artium i Bergen. Faren var ingeniør og direktør Bonsak Kristian Gotaas Schieldrop og moren het Anna Borum. Edgar giftet seg med Karen Johanssen og var far til ingeniør og jazzmusiker Bonsak Schieldrop.

Schieldrop var formann i Den Polytekniske Forening, medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.Kilde: Norsk Biografisk Leksikon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå