En av drivkreftene bak Sintef

Han delegerte gjerne arbeid, men ville veldig gjerne ha den endelige avgjørelsen.

Saken oppdateres.

«S. P.» ble han kalt.

Sigurd Per Andersen (1908-1974) var rektor ved NTH i ni år, men er kanskje like kjent for sitt bidrag til forskningsmiljøet ved høyskolen - i samarbeid med industrien. Formålet med å opprette Sintef (Selskapet for industriell og teknisk forskning ved NTH) var å fremme industriell og teknisk forskning og å få en forlenget arm fra NTH mot nærings- og arbeidslivet. (I 1980 ble Sintef en selvstendig næringsdrivende stiftelse med egne ledere - ikke lenger underlagt NTH.)Sveiseansvarlig

S. P. Andersen tok eksamen ved maskinlinjen i 1932 og arbeidet i noen private bedrifter; Ing. Chr. Setsaas i Trondheim og Norsk Teknisk Bureau i Oslo, før han i 1935 ble ansatt som verkstedingeniør ved Norsk Elektrisk & Brown Boveri. Etter ti år avanserte han til driftsteknisk overingeniør med ansvar for sveisearbeidet. Han var formann i Norsk Sveiseteknisk Forening og var drivkraften bak opprettelsen av tidsskriftet Sveiseteknikk.Professor «S. P.»

S. P. Andersen ble født og vokste opp i Drammen. Som sønn av en maskinfabrikkeier (Hans Andersen – og mor Anna Mathilde Halvorsen) var det naturlig å slå seg på ingeniørutdanning. Ringen ble sluttet da han i 1947 kom tilbake til NTH, denne gang til et professorat i maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner – og ble allerede året etter maskinavdelingens formann. Oppgavene sto i kø, professoratet hadde stått ledig i mange år. «S. P.» styrket undervisningen, han var en av de mest aktive i moderniseringen av ingeniørfagene, slik at studentene kunne velge nye fag uten at arbeidsbyrden ble for stor. Som rektor (1954-1963) var Andersen også formann i Hovedplankomiteen for NTHs utvidelse, som førte til at høyskolen vokste enormt både i areal og faglig bredde.

Takket være «S. P.»s innsats for et fast opplegg for lisensiat-/doktorstudier og stipendordninger, fikk NTNU større tilgang på lærere og doktorander.

Andersen var med og etablerte Norges Tekniske Vitenskapsakademi i 1955, der han var president 1965-70.

Han ble gjenvalgt til rektor to ganger, noe som tyder på stor tillit.

S. P. Andersen mottok NIFs hederstegn, og han var ridder og kommandør av St. Olavs Orden. Han var gift med Margith Kristine Setsaas.Kilde Norsk Biografisk Leksikon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå