Maleren som profilerte Inderøy

Han ble bare 44 år, men satte varige spor med sine duse, varme farger.

Saken oppdateres.

Einar Øfsti (1862-1906) er mest kjent for landskapsmaleriene fra hjemplassen Inderøy. Hans første lærer var trondhjemmeren Martinius Skaar, som han fulgte til Amerika og bodde hos under alle sine tre opphold der i tiden 1882-1896. For å tjene penger til kunstnerutdanning jobbet han som husmaler og sporveiskonduktør, ved siden av å dyrke hobbyen hjemme hos familien Skaar.Opptatt av lyset

Utdanningen tok Øfsti i flere perioder - i Paris, i Danmark og ved Oscar Wergelands tegneskole i Kristiania. Han var alltid opptatt av lyset, og møtet med impresjonismen fikk betydning for fargevalget videre. Ca. 30 år gammel debuterte han på Statens Kunstutstilling. «Fra Indherredsfiorden» var med der i 1898 og på Biennalen i Venezia i 1907. «St. Hansnat. Fra Inderøen» regnes som hovedverket og henger på Nasjonalgalleriet sammen med «Fransk landsby».

Øfsti ble født på Røra som den tredje av ni søsken. Foreldrene, Eli og Anders, var fra Stjørdal. Faren var utdannet dyrlege i Danmark, derfor kom Grundtvigs lære til å prege hele familien. Hos maleren kommer det religiøse ofte til uttrykk i motivene fra Inderøy.Tilbake til Norge

Etter mange års utenlandsopphold, kom han i 1897 tilbake til Norge, og bodde først to år i Kristiania før han bosatte seg i Trøndelag.

Einar Øfsti giftet seg i 1901 med Roberta Hornemann, som han hadde truffet i Paris ti år før. Hun var modell for blant annet maleriet «Ved pianoet». De fikk tre sønner, og familien bodde først på Inderøy før de flyttet til Trondhjem. I 1903 fikk Øfsti Statens kunstnerstipend og reiste til Frankrike, senere til Italia. Men kunstneren var blitt syk og visste at han ikke hadde lenge igjen. Han ønsket bildene sine utstilt, og like etter han døde kom den første separatutstillingen. Bildene ble godt mottatt.

I Trondhjem malte Øfsti mange kjente motiver, blant andre Steinberget, Leirfossen og Lademoen, men han hadde en forkjærlighet for naturen på Inderøy. Til sammen er det registrert 290 malerier av Einar Øfsti.

Øfsti var med å bygge opp et profesjonelt billedkunstmiljø i Trondheim.

Kilde: Sylvi Johannessen: Einar Øfsti - en lerretets lyriker

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå