En pioner innen elektroteknikken

Han var en av de fire første professorer ved NTH og ble første formann i professorrådet - i praksis rektor.

Saken oppdateres.

Ole Sivert Bragstad (1868-1927) var bondesønn fra Inderøy. Margrete Volan og Sivert Pedersen Bragstad hadde til sammen ti barn, og Ole Sivert var yngst.Til Königsberg og Karlsruhe

Bragstad ble student i 1890 og tok diplomeksamen ved den tekniske høyskolen i Dresden i 1894. Året etter ble han ingeniør ved Kristiania Tekniske Skole. I Kristiania planla han byggingen av den første elektriske sporveien, men dro i stedet til en jobb ved russiske Königsberg (Kaliningrad) elektrisitetsverk. Så kom tilbudet om en dosentstilling ved teknisk høyskole i Karlsruhe - byen som var ledende på det ferske faget elektroteknikk. Her ble Bragstad i 1904 utnevnt til professor.Professor og «rektor» ved NTH

Etter noen år i Tyskland og et kort Amerika-opphold kom han til NTH i Trondhjem i 1909. Her styrte han den første tiden alt det faglige og praktiske, han ble leder av professorrådet; både arbeidsutvalg og NTHs øverste ledelse, og han bygde opp et nytt elektroteknisk institutt. Men tittelen «rektor» ble først brukt om etterfølgeren Sem Sæland da Høyskolen åpnet i 1910.

Etter lang forberedelse startet Bragstad undervisning ved NTH på faget vekselstrømsteknikk. Studieopplegget hans ble brukt helt frem til 1965. Han arbeidet som professor ved NTH til sin død.Tillitsverv

Bragstad var i flere år avdelingsformann i Elektroteknisk avdeling. Han hadde mange tillitsverv også utenfor NTH: visepresident i Norsk Elektroteknisk Komité, medlem av Kungliga Fysiografiske Sälskapet i Lund (som foreslår Nobelpris-vinnere i fysikk), medlem av Den norske vitenskapelige Radiokomité, medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.Utenlandske publikasjoner

Under Tysklands-oppholdet publiserte Bragstad flere avhandlinger i utenlandske tidsskrifter og var også medforfatter til et stort tysk elektroteknisk standardverk. Da den tekniske høyskolen i Karlsruhe feiret 100-årsjubileum i 1925, ble han utnevnt til æresdoktor.

Ole Sivert Bragstad var gift med Helga Ebbell som var datter av arkitekt Ole Falck Ebbell.

Bragstad har også en plass oppkalt etter seg i Trondheim - på Gløshaugen, i nærheten av Elektroteknisk institutt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå