Han bygde opp «Fabriken»

Det var John Trenerys fortjeneste at Fabriken ved Nidelven i løpet av kort tid vokste seg til den største mekaniske bedrift nordenfjells.

Saken oppdateres.

Engelskmannen John Trenery (1803-1864) kom til Trondhjem i 1843 fra Kåfjord Kobberverk i Alta der han arbeidet som maskinmester. På Øvre Bakklandet hadde tre forretningsmenn, Schreiner, Garmann og Huitfeldt, etablert et mekanisk verksted - men manglet en leder. Engelskmannen ble hentet inn som teknisk konsulent og medeier.Lærdom fra England

John Trenery var født i Cornwall, et distrikt med lange tradisjoner innen bergverk. I første halvdel av 1800-tallet gikk gruvedriften dårlig, og det ble overskudd av faglærte. Bergfolk emigrerte og tok med seg kunnskapen til andre land.

I Trondhjem kjøpte Trenery inn alt nødvendig fra England - en dampmaskin var det viktigste. Fabriken ved Nidelven ble en bedrift med jernstøperi, mekanisk verksted og dampmølle, en av Norges mest velutstyrte verkstedbedrifter basert på dampkraft. Senere ble det bygd et verft på tomta. Trenery hentet fagfolk fra hjemlandet, og unge og ufaglærte nordmenn fikk solid opplæring.Nidelven og Thrønderen

I 1850 var Nidelven ferdig - den første dampbåten bygd i Norge, og 11 år senere kom det første norskproduserte damplokomotivet - Thrønderen. Fabrikken hadde store oppdrag på Størenbanen som ble åpnet i 1864, noen dager før Trenery døde. Blant mye annet ble også spir og smijernsport til Nidarosdomen laget.Fusjon

Selv om fabrikken hadde mange oppdrag, gikk det dårlig økonomisk. I 1862 var kassa tom og bedriften måtte refinansieres. Trenery fortsatte som bedriftsleder, men nye eiere ville ikke satse på store oppdrag. Fusjonen med Trolla Brug til Trondhjems Mekaniske Værksted i 1872 ble redningen. Bedriften flyttet etter noen år til Rosenborg-området, men ble nedlagt i 1983 - 140 år etter «Fabriken» oppsto.

Trenery var også direktør ved Trondhjems Tegneskole i flere år, der han underviste i teknisk tegning. Dessuten engasjerte han seg sterkt i restaureringen av Nidarosdomen.Familien knyttet til Trondhjem

John Trenery var gift med Elizabeth Luckes og hadde to sønner. En av dem ble rådgivende ingeniør i byen. Etter Trenery døde beholdt familien kontakten med Trondhjem og skaffet også lærlingeplasser til unge mekanikere i England.

Trenery ble syk i 1863, men fikk beholde boligen og en liten pensjon. På gravstøtten på Bakke kirkegård står «Taknemmelige Arbeidere ved Nidelvens Fabrik reiste dette Minde». Han skal ha vært en populær sjef.

Treneryparken og Trenerys gate er begge plassert i det gamle TMV-området.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå