Fra lærer til fylkesmann

Han vurderte også skuespilleryrket, men endte opp som lektor, ordfører og fylkesmann.

Saken oppdateres.

Ivar Skjånes (1888-1975) hadde sett og opplevd mye av Norge da han endelig slo rot i Trondhjem i 1918. Kolvereid var «fødebyen», men barneskoene tråkket han i Rørvik. Ivar var eldst av seks brødre og reiste allerede som 14-åring hjemmefra og var bestemt på å bli lærer. Men før lærerskolen i Levanger, ble det først noen år i butikk i Nærøy. Kolvereid og Kvæfjord fikk oppleve den unge lærer Skjånes, før han tok artium i Kristiania på ett år. Hammerfest ble neste stopp. I tillegg til å undervise på middelskolen, ble dette tiden for politisk «debut». Som sønn av en radikaler - båtbygger og fisker Iver Jørgensen Skjånes - og Anna Margrethe Letnes - hadde han fått politiske diskusjoner inn med morsmelka.Politiker og avismann

I Hammerfest ble han formann i «Ungdommens vel». Han var med og startet avis - Vestfinmarkens Socialdemokrat - med et tremannsteam som redaktører. Etter kort tid hadde de nesten 3000 abonnenter. Her fikk både sløydlæreren og skuespilleren Skjånes brukt seg for å skaffe penger. Faktisk var han en gang inne på tanken å bli skuespiller.Lektor

Sommeren 1914 var Skjånes i Trondhjem og fikk høre at et vikariat som overlærer ved middelskolen var ledig. Så ble det ett år her, før flere studier i hovedstaden. Det var krig og tøffe tider, og han var nødt til å undervise ved siden av studiene. Men fra 1918 var cand. mag. Skjånes tilbake som lærer – og senere lektor - ved middelskolen, og fra 1924 til 1936 var han også bestyrer av Trondhjem 2-årige gymnas.

Han ble med i Trondhjems Socialistlag og arbeidet med dans, sang og skuespill blant barn og unge.

Ivar Skjånes var blant ildsjelene for å starte Arbeider-Avisa i Trondhjem i 1924 og var avisas styreformann i 38 år.

Han ble snart en fremtredende politiker; medlem i bystyret (1920) og formannskapet (1926). Og i 1935 ble han valgt til ordfører, et verv han hadde frem til 1947, bortsett fra krigsårene da han var avsatt. Så fulgte 11 år som fylkesmann i Sør-Trøndelag.En mengde verv

Skjånes hadde en mengde verv: han satt i Trondheim likningsrådformann i Pedagogisk Samfund for Trondheim og Omegn, Trondheim krets av Filologenes og Realistenes Landsforbund, Tiltaksrådet for Trondheim og Omland, utvalget for revisjon av kommunevalgloven, byggenemnda for Sentralsykehuset i Trondheim, fylkesskattestyret, fylkesrådet for områdeplanlegging, varaformann i styret for Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag og i styret for Ringve Museum, styremedlem i Trondhjems Mekaniske Værksted, A/S Havfiske og A/S Norsk Ståltrådtrekkeri, FN-sambandet i Trøndelag, Røde Kors Trøndelag Distrikt, Norges Byforbund og var fylkets styrerepresentant for Kgl. Norske Videnskabers Selskab Museet.

Ivar Skjånes giftet seg første gang i 1914 med Tora Kristine Solberg og fikk to barn. Som enkemann ble han i 1959 gift med «Fruen til Ringve», Victoria Bachke.

Skjånes var Kommandør av St. Olavs Orden og mottok den svenske Nordstjerneorden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå