Biskop Darres gate

Biskop Darres gate går fra Strandveien mot jernbanelinjen på Lademoen.

Saken oppdateres.

Hans Jørgen Darre 1803 - 1874

Hans Jørgen Darre var biskop, historiker og skolemann. Faren var eidsvollsmannen Jacob Darre, som var sogneprest i Klæbu da sønnen ble født. Hans Jørgen fulgte i farens fotspor og tok teologisk embetseksamen i 1827.

Han ble først kapellan hos faren i Klæbu og tok over embetet etter ham i 1833. Samme år giftet han seg med Ida Wilhelmine Dessen som var datter av sorenskriveren i Gauldal.

I 1838 ble Klæbu Seminarum opprettet, og Darre ble en naturlig leder. Her fikk han vise at han ved siden av å være en ildsjel når det gjaldt folkeopplysningsarbeidet også var en stor pedagog.

Selv om han var biskop, huskes han først og fremst som skole- og folkeopplysningsmann. Han samarbeidet godt med rektor Bugge ved Katedralskolen, og de to utmerket seg innenfor skoleverket på sin tid.

Darre ble prost i Nordre Dalene prosti i 1843 og biskop i Trondheim i 1848.

Han var en mann med vide interesser. Han ble preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og syslet mye med historiske studier. Men revmatisme førte til at han allerede i 60-årsalderen måtte søke avskjed.

Sine siste ti år bodde han i Spania hos datteren og svigersønnen. Han døde i byen Miraflores. Ni år senere ble båren ført tilbake til Trondheim. Det skyldtes at han som lutheraner ikke fikk hvile i innviet jord i det katolske Spania. Han ble da gravlagt på Domkirkegården.

Frem til ca. 1900 het gaten «Myhre-gata» etter handelsmann Ove Johansen Myhre fra Verdal. I 1877 gikk han konkurs sammen med en rekke andre «bakklandshandlere». Myhre døde først i 1910 og fikk dermed oppleve å miste navnet sitt i gatenavnet.

 
 
På forsiden nå