Gatenavn:

Skipsmodell- tankens «far»

Det tok over 20 år å realisere byggingen av Skipsmodelltanken på Tyholt. Men én mann så på denne saken som sin livsoppgave.

Saken oppdateres.

Hans Ramm Mørch (1883-1946) var første professor i skipsbygging ved NTH – fra 1913 og 32 år fremover. I tillegg var han rektor i tre år (1933-1936) - den åttende i rekken - og viserektor i tre år.Første skipsprofessor

Da NTH åpnet høsten 1910, hadde maskinavdelingen - som var delt i skipsbygging og maskinfag - ingen lærere, fordi slik utdanning var ny på høyskolenivå i Norge. Derfor ble det importert tyske professorer i maskinlære de tre første årene. Men protester fra Trondhjems skibsingeniørers forening førte til at et skipsprofessorat ble opprettet i 1913, og hortenseren Hans Ramm Mørch ble ansatt. Han var utdannet til Bachelor of Science ved Glasgow University og hadde etterpå arbeidet ved verksteder i Bergen, USA og England.Tok initiativ

Allerede samme år han tiltrådte ved NTH, la Mørch frem ideen om en egen skipsmodelltank knyttet til høyskolen. Trondhjems tekniske forening oppnevnte en tremanns komité med Mørch som formann.

Planer ble utarbeidet, og rederier og verksteder ble bedt om å hjelpe til økonomisk – da dette ville få stor betydning for verft og handelsflåte. Komiteen ville samle inn halvparten av midlene ute i markedet og få staten til å bevilge resten. Driftsutgifter skulle dekkes ved private bidrag. Selv om maskinavdelingen strevde i krigsårene, ivret Mørch like sterkt for saken.I havn i 1939

I 1918 var halvparten av beregnet kostnad på en halv million kroner i havn, og Stortinget fulgte opp med sin del. Men økonomisk krise forsinket byggestarten til 1937. Skipsmodelltanken ble innviet i 1939 og den kostet til slutt 1,42 millioner kroner. Hans Ramm Mørch hadde fått realisert «livsoppgaven sin» og ble hedret for sin store innsats.

Under krigen brukte tyskerne anlegget som lager, og virksomheten kom derfor først i gang i 1945. Skipsmodelltanken utviklet seg til et aktivt forskningslaboratorium med mange oppdrag.

Professor Mørch var også engasjert i studentenes idrettslag, og var til god støtte de gangene NTHI «kjempet» mot Høyskolens øverste myndigheter.Kilde: Olaf Devik: NTH femti år

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå