Gatenavn:

Skipsmodell- tankens «far»

Det tok over 20 år å realisere byggingen av Skipsmodelltanken på Tyholt. Men én mann så på denne saken som sin livsoppgave.

Hans Ramm Mørch (1883-1946) var første professor i skipsbygging ved NTH – fra 1913 og 32 år fremover. I tillegg var han rektor i tre år (1933-1936) - den åttende i rekken - og viserektor i tre år.