Harald Bothners veg

Harald Bothners veg ligger på Tyholt og går fra Jonsvannsveien til Paul Fjermstads veg.

Saken oppdateres.

HARALD BOTHNER 1850-1924

Stiftamtmann Harald Bothner var fylkesmann i Sør-Trøndelag fra 1907 til 1921. Under unionsoppløsningen i 1905 var han medlem av Christian Michelsens regjering.

Bothner var født i Halden. Faren het Andreas Peter Bothner og var hotelleier, moren het Mette Christine Zetlitz.

I 1872 ble Bothner juridisk kandidat. Etter å ha jobbet som fullmektig og jurist i Tune, Sarpsborg og Halden, ble han statsadvokat i Lister og Mandal samt Stavanger lagsogn.

Sommeren 1896 tiltrådte han som sorenskriver i Stjør- og Verdal sorenskriveri. Han gjorde seg raskt kjent i det offentlige liv. I perioden 1903-1906 møtte han som første representant fra Nordre Trondhjems amt til Stortinget. I 1905 ble han utnevnt til statsråd og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Etter unionsoppløsningen ble han sjef for Revisjonsdepartementet. Da Haakon 7. var på plass som konge i Norge, ble Bothner utnevnt til justisminister. Høsten 1907 ble han innvilget avskjed, og samme dag ble han utnevnt til stiftamtmann i Trondheim. Stiftamtmannsembetet var knyttet til bispebyene, og stiftamtmannen var delvis overordnet de andre amtmenn i samme bispedømme.

Fylkesmann Harald Bothner tok avskjed i 1921 og døde i Trondheim tre år senere.

Bothner var gift med Ambrosia Jacobine Christine Bergh. Kunstmaleren Einar Bothner var sønn av Harald Bothner.

 
 
På forsiden nå