Gatenavn:

Biskopen som signet Olav V

Som domprost ble han i 1942 jaget ut av Kirken og forvist fra Trondheim. 9. mai 1945 var han tilbake. Kort etter ble han innsatt som biskop i Nidaros.

Saken oppdateres.

Arne Fjellbu (1890-1962) var født i Iowa, men kom til Norge som 10-åring. Faren var prest for norske farmere i Amerika, fordi det da var overflod av prester i Norge.

I oppveksten bodde Arne på mange forskjellige prestegårder, og 14 år gammel flyttet han til Trondhjem for å gå middelskolen ved Katedralskolen. Gymnaset tok han i Kristiansand fordi faren ble forflyttet til Sørlandet.Aktiv studietid

Tidlig var Arne bestemt på å bli prest. Studietiden ble også brukt som kristelig ungdomsarbeider i Tøyen menighet. Senere ble Norske Studenters Kristelige Forbund hans «andre hjem», samtidig som han var aktiv i Studentersamfundet.

Etter cand. theol.-eksamen i 1914 fulgte aktive år i Norges kristelige studenterbevegelse og et år som norsk prest i Berlin og to år i Borge i Østfold.

31 år gammel ble Fjellbu student- og hjelpeprest i Nidarosdomen, senere residerende kapellan og fra 1937 domprost i Nidaros.Forvist motstandsmannFjellbu var aktiv motstandsmann under krigen og kom i sentrum for kirkekampen da gudstjenesten i Nidarosdomen 1. februar 1942 ble overtatt av en NS-prest i forbindelse med statsakten på Akershus. Dette utløste biskopenes brudd med nazimyndighetene. Fjellbu ble avsatt som domprost og forvist fra Trondheim sammen med familien. Han rømte senere til Sverige fra sitt «eksil» på Andøya.Konge og kronprins til TrondheimI november 1945 kom utnevnelsen og to måneder senere ble Arne Fjellbu vigslet til biskop i Nidaros. Både kong Haakon VII og kronprins Olav var til stede. Det var strid om ordinasjonsstedet - Oslo eller Trondheim. Men da kongen fikk høre Fjellbus eget sterke ønske, sa han: «Arne Fjellbu skal ordineres i Nidarosdomen. Min sønn og jeg skal komme oppover - og jeg skal holde ordinasjonsmiddag i Stiftsgården!»

Den ferske biskopen kvitterte med å invitere til kirkekaffe for 250 gjester i Handelstandens Hus, der også kongen og kronprinsen deltok. Biskop Fjellbu betalte selskapet fra egen lomme.

Fjellbu var biskop frem til 1961 og var den som signet Olav V til konge i Nidarosdomen i 1958.

Arne Fjellbu var gift med Karen Christie, datter av sorenskriver Honoratus Bonnevie Christie.

Han ga ut flere bøker.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå