Gatenavn:

Biskopen som signet Olav V

Som domprost ble han i 1942 jaget ut av Kirken og forvist fra Trondheim. 9. mai 1945 var han tilbake. Kort etter ble han innsatt som biskop i Nidaros.

Arne Fjellbu (1890-1962) var født i Iowa, men kom til Norge som 10-åring. Faren var prest for norske farmere i Amerika, fordi det da var overflod av prester i Norge.