Med gravsted i Roma

Han erobret bispestolen foran to tyskere og styrte i praksis embetet ni år før han fikk stillingen.

Olav Trondsson døde i Roma i 1474. Han var Norges 24. erkebiskop med 15 års embetstid i Nidaros (1459–1474). Men veien dit var ikke enkel.