Ga navn til Kafé Lyche

Villaen hans ble under krigen beslaglagt av tyskerne og brukt som torturkammer.

Saken oppdateres.

Ralph Tambs Lyche (1890-1991) var hele livet en radikaler, han var aktiv i Mot Dag-bevegelsen og foreningen Clarté, og fra talerstolen i Studentersamfundet - der han en kort tid også var formann - kom det mange glødende innlegg.

Tambs Lyche var født i Georgia i USA. Foreldrene Hans Tambs Lyche (ingeniør, redaktør og unitarprest) og Mary Rebecca Godden (unitarprest) flyttet tilbake til Norge i 1892. Ralph var åtte år da faren døde, og han vokste opp hos en onkel i Fredrikshald (Halden).Til NTH som 20-åring

Etter realfag ved universitetet i Kristiania ble han i 1910 assistent i matematikk ved NTH, men studerte innimellom i København og Berlin. Tilbake ved NTH ble han i 1918 dosent. Dr. és sciences-graden tok han i Strasbourg i 1927 på en avhandling om Abels funksjonalligning, og i 1937 kom utnevnelsen til professor.

Lærebøkene til Ralph Tambs Lyche fikk stor betydning for matematikkfaget i Norge. Før hans trebindsverk Matematisk Analyse (også kalt Over evne I, II og III), som ble brukt ved NTH og universiteter i mange år fremover, var alt skrevet på tysk og engelsk.Villaen okkupert til «bandekloster»

Engasjementet hans resulterte i avisartikler om politikk og sosiale spørsmål, en liten bok om Marx’ teori, studentrevy og ca. 60 artikler om matematikk - og han var med og stiftet Tapir.

Under 2. verdenskrig ble Lyche fengslet - av politiske grunner, plassert på Falstad og avsatt fra stillingen ved NTH. Familiens villa i Jonsvannsveien ble tatt i bruk av Rinnan-banden («Bandeklosteret»). Lyches kone, Else Alvilde Rasmussen, som også var politisk aktiv og hadde opprettet Mødrehygienekontoret i Trondhjem (som tyskerne stengte), startet senere barnehage i disse lokalene.

I 1950 dro Tambs Lyche til et nyopprettet professorat i Oslo. Årene 1961–62 var han gjesteprofessor i USA.

Tambs Lyche var medlem av Videnskabsselskabet og Det Norske Videnskaps-Akademi, formann i Norsk Matematisk Forening og medredaktør av Nordisk Matematisk Tidsskrift. Han var også kjent for sitt herbarium som visstnok var landets største og var en periode formann i Norsk Botanisk Forening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå