Ingvald Undsets gate

Ingvald Undset ble på en måte berømt to ganger; først for sine arkeologiske arbeider, senere som far til forfatteren Sigrid Undset.

Saken oppdateres.

Arkeologen Ingvald Martin Undset var født i Trondheim i 1853. Han ble tidlig interessert i historie og gamle bygninger. På Katedralskolen tok han examen artium som preseterist (med beste karakter).

Faren, Halvor Halvorsen Undset, var fanejunker i militæret, men ble senere forstander ved Tvangsarbeidsanstalten på Elgeseter. Moren het Øllegaard Kristine Dahl.

På universitetet studerte han arkeologi ved siden av klassisk og norsk språkvitenskap og historie. Samtidig som han studerte, foreleste han også ved universitetet. Det ble snart kjent hvilken begavelse han var, og han fikk tidlig en stilling ved universitetets oldsakssamling, der han arbeidet fra 1875 til 1889. Delvis samtidig var han assistent ved Riksarkivet (1874-1881).

Undset samarbeidet mye med tegneren og byhistorikeren Henrik Mathiesen, og var selv med på utgravninger i Trondheim.

Undset reiste mye, og i 1880 var han i Russland og Østpreussen for å lære mer om jernalderen. Det førte etter hvert til doktorgrad med hovedverket «Jernalderens begyndelse i Nord-Europa». Dette var et banebrytende arbeid og fikk stor betydning som det første forsøk på å klassifisere det enorme materialet fra denne perioden.

Dessuten reiste han mye omkring i Europa for å studere museer og samlinger. Han ga ut boken «Fra Akershus til Akropolis - erindringer fra arkæologiske studiereiser», foruten en hel del artikler og avhandlinger.

I en alder av 30 år var Ingvald Undset blitt verdensberømt innen arkeologien, og han var medlem av mange eksklusive vitenskapelige selskaper.

Men den unge arkeologen hadde lenge vært syk, og i 1893 døde han, bare 40 år gammel. Like før hadde han fått tilbud om et professorat i Wien. Ingvald Undset ble gift i 1881 i Danmark med Anna Marie Nicoline Gyth.

Gaten som er oppkalt etter ham, ligger på Singsaker og går fra Schives gate til Neufeldts gate.

 
 
På forsiden nå