Ingvald Undsets gate

Ingvald Undset ble på en måte berømt to ganger; først for sine arkeologiske arbeider, senere som far til forfatteren Sigrid Undset.

Arkeologen Ingvald Martin Undset var født i Trondheim i 1853. Han ble tidlig interessert i historie og gamle bygninger. På Katedralskolen tok han examen artium som preseterist (med beste karakter).