Benneches vei

En formuende og gavmild handelsmann blir satt pris på. Legatstifter og grosserer Hans Andreas Benneche var en av dem.

Saken oppdateres.

Hans Andreas Benneche var trondhjemsgutt, født i 1811, men slekten var opprinnelig fra Danmark. Opphavsmannen til gatenavnet var av kjøpmannsslekt, og foreldrene var Hans Broderius Benneche og Bergitte Magdalene Hveding. Hans Andreas var den eldste i en stor barneflokk.

Etter realskolen begynte han i firmaet til faren, en kleshandel i Strandgaten (Olav Tryggvasons gate) 34 - nærmere bestemt Mathias Larssen-gården. Etter hvert slo han seg sammen med broren, og de startet eget firma.

I 1845 reiste han til Christiania og ble kompanjong med svogeren Andreas Hamborg, som drev stort innen manufaktur og vin. Hans Andreas Benneche var ugift hele sitt liv og opparbeidet seg en stor formue. Tidlig bestemte han seg for å gi av sin rikdom til kulturelle, sosiale og kunstneriske formål. Trondheim fikk store deler av disse midlene. Til Vitenskapsselskapet etterlot han et stipendiefond på 20 000 kroner. Til sammen var formuen som han donerte til legater og ulike formål på 700 000 kroner. Det var den gang - da han døde i 1893 - en veldig stor sum, og Benneche blir regnet som en av de virkelig store legatstiftere i Norge.

Benneche var ingen «offentlig» mann. Men alle legatene gjenspeiler et stort interesseområde: vitenskap, museum, kunst, diakonisseanstalt, barnehjem og blindeinstitutt. Hans Andreas Benneche er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Benneches vei går fra Steinberget til Møllebakken.

 
 
 
På forsiden nå