Benneches vei

En formuende og gavmild handelsmann blir satt pris på. Legatstifter og grosserer Hans Andreas Benneche var en av dem.

Hans Andreas Benneche var trondhjemsgutt, født i 1811, men slekten var opprinnelig fra Danmark. Opphavsmannen til gatenavnet var av kjøpmannsslekt, og foreldrene var Hans Broderius Benneche og Bergitte Magdalene Hveding. Hans Andreas var den eldste i en stor barneflokk.