Thomas Hirsch gate

Thomas Hirsch gate på Lademoen er oppkalt etter den første residerende kapellan i Strinda menighet. Gaten går fra Innherredsveien til Thomas von Westens gate, øst og nord for Lademoen kirkegård.

Saken oppdateres.

Thomas Conrad Hirsch var født i Stjørdal i 1813 og kom fra en kjent trønderfamilie. Foreldrene var oberstløytnant Robertus Jacobus og Nicoline Hirsch, født Horneman.

Hirsch var lærer ved Trondhjems borgerlige realskole fra 1841, frem til han i 1852 ble residerende kapellan i Strinda. Han ga ut læreboken «Grunddrag af det norske Sprogs Grammatik» (anonymt) mens han arbeidet som lærer, en bok som ble mye brukt og kom i flere opplag.

Kapellanboligen lå den gang på eiendommen Dalen, og Hirsch flyttet inn der sammen med sin kone, Anna Lovise Bjerkebek. Dalen var en flott eiendom som hadde vært sommersted for kjøpmannsfamilien Lorck. Senere ble Den Nordenfjeldske Blindeskole på Gløshaugen flyttet hit og fikk navnet Dalen blindeskole. Det var også da naturlig at Thomas Hirsch fikk sin gate i nettopp dette strøket.

Hirsch hadde et behagelig vesen og var veldig godt likt. Han var residerende kapellan i 14 år og satt også i kommunestyret i flere år. I 1866 ble han sogneprest i Snåsa, senere i Norderhov, så prost i Ringerike og Hallingdal.

Thomas Hirsch døde i 1889, 76 år gammel.

 
 
På forsiden nå