Holtermanns veg

Holtermanns veg er en del av hovedinnfartsåren til Trondheim fra sør og er oppkalt etter brukseier Niels Stockfleth Schultz Holtermann.

Saken oppdateres.

Holtermanns veg er en fortsettelse av Elgeseter gate fra Professor Brochs gate til Bratsbergvegen, fortsetter i Tempevegen og blir en del av E6.

Niels S. S. Holtermann (1835-1917) var født på Kvernes på Nordmøre av Frederikke Dorothea Rambeck og Petter Christian Tyrholm Holtermann. Faren var sogneprest der - og senere i Oppdal. Niels Holtermann giftet seg 37 år gammel med Marit Forve som var fra Oppdal.

Navnet Niels Stockfleth Schultz «arvet» han fra farens pleiefar som var kapellan i Vår Frue kirke - og etter hvem Schultz gate har fått navn. Niels Holtermanns far var stortingsmann. Selv var han varamann til Stortinget en periode.

Handel og jordbruk syntes tidlig å være Holtermanns vei å gå. Han arbeidet som ung gutt på Krogness bruk i Hommelvik, og var en flink jordbruksmann. Derfor overtok han tidlig ansvaret for eiendommene.

Han var forretningsfører for Hommelvik Brug og kjøpte også Bakken mølle i Malvik. Etter å ha gjennomgått kurs i jordskiftelandmåling, så han hvilken betydning utskiftning kunne få for norsk jordbruk.

I 1861 ble han ansatt som utskiftningsformann i Sør-Trøndelag.I 1868 kjøpte han Sluppen gård. Han var ordfører i Strinda, direksjonsformann i Strindens Sparebank og styremedlem i Norges Banks Trondheims-avdeling.

Brukseier Niels Stockfleth Schultz Holtermann ble hedret med St. Olavs orden, ridder av 1. klasse.

 
 
 
 
På forsiden nå