Hofstads veg

Fra foten av Havsteinbakken vestover til Solhøgdvegen går Hofstads veg, oppkalt etter en gårdbrukersønn fra Stjørdal.

Saken oppdateres.

Arsenalforvalter Ludvig Martin Hofstad var - uten å være den store kommunepolitikeren - aktiv når det gjaldt både vannverk og eletrisitetsforsyning i Trondheim, og ga sin store støtte til planene for Gråkallbanen. Han var førstemann som reiste spørsmålet om et kommunalt vannverk i byen, og pekte allerede da på Estenstaddammen med Jonsvatnet som reserveanlegg.

Hofstad var født i Stjørdal i 1853. Foreldrene var Marit og gårdbruker Lars Hofstad. Etter folkehøyskole i Stjørdal 1870-1871, tok han artilleriets underoffisersskole i Oslo 1873-1875 med topp eksamener. Han ble straks ansatt som lærer ved samme skole og ble der i tre år før han som 25-åring ble fyrverker ved Trondhjems Arsenal. 20 år senere satt han som arsenalforvalter. Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs orden for arbeidet i artillerietaten.

Trondhjems Arbeiderforening spilte en stor rolle i Trondheim på denne tiden. Hofstad kom tidlig med i styret, og ble senere æresmedlem.

Ludvig Martin Hofstad var gift med Marie Gustava Floberg fra Flisa. De fikk seks barn. Hofstad døde i 1933 og ligger begravet på Havstein kirkegård i Trondheim. 
 
På forsiden nå