Thaulowbakken

«Marienlyst» på Breidablikk var sommerstedet til Christian Thaulow og var i lang tid i familiens eie. Derfor måtte bakken opp fra Osloveien til eiendommen selvfølgelig bli kalt Thaulowbakken.

Saken oppdateres.

Christian Thaulow (1806-1888) hadde egentlig tenkt å bli offiser. Faren, Hans Henrik Thaulow, var prest i Stadsbygd og moren het Marie Magdalene Vilde. Men da Christian som 16-åring dro til Trondheim, kom han i handelslære hos grosserer Jacob Schavland Gram. Dermed var på en måte veien staket ut for den unge gutten. Han ble hos Gram i mange år og var iherdig med å få seg utdannelse - spesielt i språk - før han tok borgerskap i 1831. Da etablerte han straks eget firma, Chr. Thaulow & Søn, i Nordre gate 20. Firmaet ble et av byens største engrosfirmaer og drev i «alle» bransjer; kull, jern, stål, glass, manufaktur, kolonial, fisk...

I 1835 gjorde han et makeskifte og flyttet til Ravnkloa, til gården som senere fikk navnet Thaulowgården. Familie-bedriften hadde tilhold her frem til 1975.

Thaulow var ikke bare handelsmann. Fra 1830-årene og frem til 1841 var han kemner i Trondheim. Han var kirkeverge for Domkirken 1837-43 og for Vår Frue kirke 1846-78. Fra 1867 var han østerriksk visekonsul. Han var også medlem av formannskap og bystyre, foruten en mengde andre tillitsverv. Men mest kjent er Thaulow kanskje som forfatter av «Personalhistorie for Trondhjems By og Omegn i et Tidsrum af cirka 1 1/2 Aarhundre». Han var glødende interessert i lokalhistorie, og verket omfatter ca. 1300 personer i byen fra 1700 til 1876.

Christian Thaulow var gift to ganger, først med Lorentze Holm, siden med Trine Bolette Nissen.

På folkemunne fikk Thaulowbakken navnet sitt like etter at Christian Thaulow kjøpte «Marienlyst» i 1862, men navnet ble offentlig først i 1948. Hovedbygningen ble ødelagt av brann for mange år siden.

 
 
På forsiden nå