Konsul, grosserer og ordfører Lorck

Grunnleggeren av handelshuset Lorck kom fra Flensburg. Et av barnebarna har æren av gatenavnet.

Saken oppdateres.

Christian Andersen Lorck d.e. var født i 1753 i Flensburg. Han kom til Trondheim, tok borgerskap som kjøpmann og etablerte i 1784 handelshuset Lorck. Firmaet drev allsidige forretninger, også gruvedrift på Røros, Løkken og Meråker. Av hans tre sønner, som alle var farens kompanjonger, ble det Lorentz, den andrefødte, som etterhvert tok over firmaet. Lorentz Lorck hadde igjen tre sønner, og her også ble det nummer to i rekken som førte Lorck & Sønner videre - nemlig Frederik Christian som gaten er oppkalt etter. Firmaet fikk da navnet Lorck & Co. En av brødrene hans ble bergskriver i Meråker og senere rittmester (Lorentz Ferdinand), den andre grunnla sin egen engros- og meglerforretning (Christian Andersen d.y.).Frederik Christian (1815-1901), vanligvis kalt Fritz, tok artium i Halden og reiste etterpå til utlandet for å lære handelsyrket. Da han kom tilbake til Trondheim i 1842, kom han snart med i det offentlige liv. Han var belgisk konsul, medlem av bystyre og formannskap i 25 år, og ordfører fra 1863 til 1870. Dessuten var han stortingsmann i nesten 20 år.Fritz Lorck var allsidig som forretningsmann; han drev med gruvedrift (var overdirektør for Røros kobberverk hvor Lorck-familien hadde aksjemajoriteten), trelasthandel, kolonial og shipping.

Han ble gift med Elisabeth Sophie Wiel, som var datter av en trelasthandler fra Halden. Da han døde i 1901, hadde han nettopp tatt inn sønnen Carl Lorck og svigersønnen Carl Golterman i firmaet.

Konsul Lorck ble tildelt den svenske Nordstjerneorden.Firmaets gård lå i Kjøpmannsgata 20. Foruten denne eide Fritz Lorck også landstedene Lerchendal og Dalen. Sistnevnte var familiens sommerresidens og kaltes Lorck-dalen. Dessuten eide han også store områder på Lademoen. Konsul Lorcks gate er en blindvei som går fra Innherredsveien til Thoning Owesens gate ved Dalen.

 
 
På forsiden nå