Den allsidige matematiker

Han kunne vært arvtageren etter Niels Henrik Abel, men Ole Jacob Broch var altfor allsidig interessert til å ofre seg kun for vitenskapen.

Født i Fredrikstad i 1818, oppvokst i Kristiansand og Oslo og yrkesaktiv i Oslo og Paris. Faren var krigskommissær Johan Jørgen Broch, og moren het Jensine Bentzen.