Kjøpmannsfamilien på Lademoen

Fra Mellomveien gikk en gang en bjørkeallé ned til landstedet Ulstadløkken.

Ulstad-familien stammet fra Nord-Trøndelag. Det sies at Ulstadløkkveien har fått sitt navn etter kjøpmann Gunnerius Ulstad. Men like gjerne kan man vel si at navnet kommer fra familiens sommersted (Ulstadløkken) som lå ved denne veien. Hovedbygningen lå der gårdsrommet til Ulstadløkkveien 15 nå ligger, og sto der frem til 1922 da huset ble flyttet til Dyrborgveien på Byåsen.