Kjøpmannsfamilien på Lademoen

Fra Mellomveien gikk en gang en bjørkeallé ned til landstedet Ulstadløkken.

Saken oppdateres.

Ulstad-familien stammet fra Nord-Trøndelag. Det sies at Ulstadløkkveien har fått sitt navn etter kjøpmann Gunnerius Ulstad. Men like gjerne kan man vel si at navnet kommer fra familiens sommersted (Ulstadløkken) som lå ved denne veien. Hovedbygningen lå der gårdsrommet til Ulstadløkkveien 15 nå ligger, og sto der frem til 1922 da huset ble flyttet til Dyrborgveien på Byåsen.

Da Gunnerius Ulstad ble født i 1807, hadde slekten allerede bodd i Trondheim i flere generasjoner. Faren, Johan Gjerth Ulstad, gift med Serine Bergitte Eggen, løste borgerskap i 1803. Som de fleste handelsmenn på Bakklandet på den tiden, var også Ulstad-familien haugianere.

I familien var det fire sønner. Gunnerius var den eldste. Han overtok farens forretning, og i 1848 også gården. De tre andre sønnene var også fremgangsrike personer; én studerte teologi og ble bestyrer av Klæbu lærerseminar, én løste handelsborgerskap og startet forretning i Olav Tryggvasons gate - men huskes mest som kemner i Trondheim i 27 år. Den fjerde broren drev garveri på Bakklandet.

Gunnerius Ulstad var en av de store kjøpmennene på Bakklandet i sin tid. Han døde 85 år gammel og ble begravd på Bakke kirkegård som nå er nedlagt.

Opprinnelig var Ulstadløkkveien en del av Nedre Møllenberg gate. Men i 1917 ble den delen som ligger på nordsiden av Innherredsveien og frem til Anders Buens gate skilt ut og fikk navn etter eiendommen Ulstadløkken. Veien går parallelt med Mellomveien. Den er på flere måter en «grensegate» i Trondheim. En bekk gikk tidligere langsmed denne veien og dannet skillet mellom byens den gang største eiendom, Rosenborg gård, og Ulstadløkken gård. Dessuten var veien grense mellom Strinda og Trondheim fra 1863 til 1893.

De første kommunale arbeiderboligene i Trondheim ble bygd i Ulstadløkkveien 1913-1915.

 
 
På forsiden nå