Klingenberg - en Søgade-grosserer

I skråningen bak Rosendal Teater lå en gang et stort og egenartet sommerhus. Eieren var kjøpmann og konsul Halfdan Klingenberg.

Saken oppdateres.

Sommerstedet Klingenberg ble reist i 1850 og var tegnet av arkitekt Schwartz - i italiensk villastil. Det var en stor eiendom som lå litt oppe i høyden, og man hadde en flott utsikt mot Lademoen, Lade og Trondheimsfjorden.

Halfdan Fredrik Sommerfeldt Klingenberg (1815-1887) ble født på fogdgården Gjermenes i Romsdal. Han var en av seks sønner av fogd Johan Klingenberg og Benedicta Sommerfeldt. Da Halfdan var tre år gammel, ble faren utnevnt til fogd i Strinda og Selbu, og familien flyttet til Trondheim. Fem sønner ble embetsmenn, Halfdan var den eneste som valgte forretningslivet. Han tok borgerskap i 1840. Fem år senere giftet han seg med den 19-årige Martha Angell Lysholm som var datter av Jørgen B. Lysholm. Tilsammen fikk de 12 barn.

H. F. Klingenberg AS utviklet seg til et av byens ledende firmaer innen kolonialvarer, fisk, kaffe, mel og trelast. Grossereren drev også skipsrederi og trafikkerte Nord-Norge og Russland. Firmaet og privatboligen lå i Kjøpmannsgata - den gang Søgaden - der handelshusene lå med bryggene ut mot elva.

I 1857 ble Halfdan Klingenberg russisk visekonsul. Han var aktiv innen næringsliv og kommunikasjon; satt blant annet i styret for Trondhjems Mekaniske Verksted og Røros Kobberverk og var medlem av tilsynskomiteen for Meråkerbanen og inspeksjonen for Thomas Angells Stiftelser. Dessuten var han en primus motor for opprettelsen av TTL – Trondhjems Tekniske Læreanstalt.

 
 
 
På forsiden nå