Fra Nedre Åsvei til Bryns vei

Før 1915 var navnet Nedre Åsvei. Så ble veien oppkalt etter en fylkeslege.

Saken oppdateres.

Thomas Bryn var født i Herefoss i 1813, tok artium ved Skiens katedralskole og var ferdig med medisinsk embedseksamen i 1838. Faren, med samme navn som sønnen, var byfogd i Larvik, eidsvollsmann og stortingsmann. Moren het Susanne Lind.

Thomas ble korpslege ved Gudbrandsdalens korps, og var også reservelege ved Oslo Hospital 1841-42.I 1844 kom han til Trøndelag; som distriktslege i Orkdal - som den gang omfattet både Orkanger, Meldal og Oppdal. Han reiste også en del utenlands og studerte sanatorier og kursteder. Blant annet var han i London, Edinburgh, Paris og til bøhmiske bad. Etter noen år som militærlege ved Innherreds korps, ble han i 1858 stadsfysikus (fylkeslege) i Trondheim. Den stillingen satt han i frem til 1890. Da var han 77 år gammel og søkte selv avskjed. Han drev også privatpraksis og hadde mange pasienter.Bryn var også aktiv i det politiske liv i Trondheim. Blant annet satt han i bystyret, og han var medlem av kontrollkomiteene for Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske, Rotvoll sykehus og Trondhjems Hospitals Sindssygeasyl (Tronka). I 1895 ble Kriminalasylet opprettet, og Bryn, som da var 82 år gammel, ble også der valgt inn i komiteen.

Stadsfysikusen var gift med Kristine Emilie Caroline Richter fra Orkdal. Til sammen fikk de 12 barn. Noen av barna døde, men de som vokste opp, fikk solid utdannelse.

Thomas Bryn ble tildelt ridderkorset av St. Olavs Orden. Senere skulle også fire av sønnene motta den utmerkelsen.

Bryn døde i Trondheim i 1902. 
 
 
På forsiden nå