General Bangs veg

Byggherren av Ferstad gård i Trondheim ble født for nesten 250 år siden. Han var både jurist og generalmajor.

Saken oppdateres.

Carsten Gerhard Bang var født i Trondheim i 1756 og var sønn av biskop Marius Frederik Bang og hans tredje kone, Mette Margrethe Vollquarts. 16 år gammel startet han sin karrière ved Trondheim Katedralskole, seks år senere ble han juridisk kandidat ved København Universitet, og etter seks nye år ble han justisråd - i 1784.

26 år gammel giftet general Bang seg med Sara Marie Lysholm, som var datter av grosserer Broder Brodersen Lysholm og Catharina (Meincke) Lysholm. De fikk fire barn. Gjennom dette ekteskapet havnet Carsten Gerhard Bang midt oppi kretsen av Trondheims maktelite. Fra 1788 ble militæret Bangs videre løpebane. Han organiserte Røraasiske Militære Indretning og tre år senere ble han sjef for Bergjegerkorpset. Han ble oberst i 1803 og generalmajor i 1814.

General Bang deltok i det norske angrepet på Härjedalen i 1808 og fikk ridderkorset av Dannebrogordenen for sin innsats der.

Etter mange år med praktisk ledelse av militæret i Trondheim, ble han i 1814 øverstkommanderende også i navnet. Da tok han over stillingen etter general Georg Frederik von Krogh, som en tid blant annet hadde vært kongens generaladjutant. Det ble sagt at general Bang var von Kroghs spesielle kandidat. Carsten Gerhard Bang fortsatte som militær sjef i det nordenfjeldske Norge også etter at unionen med Sverige var et faktum. Han følte visstnok sterkere tilknytning til det danske kongehus enn til det svenske. General Bang eide og bodde på Ferstad gård, - og døde der i 1826.

General Bangs veg går fra Munkvollvegen til krysset Gamle Oslovei/Odd Husbys veg - ikke så langt fra Ferstad gård.

 
 
På forsiden nå