Sjømann ble krigskommissær

Geelmuydens gate har fått navn etter en selvbevisst og viljesterk trønder som startet sin karrière som 12-åring til sjøs.

Christian Torber Hegge Geelmuyden (1816-1885) gikk på den borgerlige realskole i Trondheim fra 1823 til 1828. Da bestemte han seg for å dra til sjøs, bare 12 år gammel. To år senere var han kadett ved Fredriksvern, og 19 år gammel tok han offiserseksamen.