Sjømann ble krigskommissær

Geelmuydens gate har fått navn etter en selvbevisst og viljesterk trønder som startet sin karrière som 12-åring til sjøs.

Saken oppdateres.

Christian Torber Hegge Geelmuyden (1816-1885) gikk på den borgerlige realskole i Trondheim fra 1823 til 1828. Da bestemte han seg for å dra til sjøs, bare 12 år gammel. To år senere var han kadett ved Fredriksvern, og 19 år gammel tok han offiserseksamen.Faren var kjøpmann Hans Geelmuyden som senere gikk over i meglerbransjen. Han var gift to ganger, og Christian var sønn i det andre ekteskapet. Moren het Christense Henrikka Sommerschild.Den militære høyskolen ble unnagjort på ett år. Da var Christian blitt 20 år. Så dro den unge marineoffiseren til Falun for i to år å kontrollere de store kanonleveransene til Norge.

I 1841 begynte han som lærer i matematikk og navigasjon ved Sjøkrigsskolen. Noen år senere ble han assistent for direktøren for Marinens hovedverft i Horten der han utarbeidet planen for Hortens tekniske skole som ble opprettet i 1854.

I 1857 ble han kapteinløytnant, i 1864 kaptein, i 1874 kommandør og i 1876 var han første offiser i Marinens stab.Men Geelmuyden var mer enn en stor militær, han var også opptatt av politikk. Sin første periode som stortingsmann - fra 1857 - representerte han Jarlsberg og Larvik amt. Dessuten var Horten blitt som hans andre hjemby, der han var ordfører i årene 1857-1864.

1870 ble han teknisk leder av Marinens hovedverft. Samme år fikk han imidlertid stillingen som direktør ved den nyopprettede Trondhjems Tekniske Læreanstalt og flyttet til Trondheim. Her underviste han også i matematikk og fysikk. Men dette ble en kortvarig fornøyelse. Han kom i konflikt med forstanderskapet om driften av skolen og fikk det ikke som han ønsket. Viljesterk som han var, trakk han seg dermed tilbake. Men Geelmuydens opplegg var godt og fikk stor betydning for skolen.Han reiste så til Tromsø, ble krigskommissær, med overordnet ansvar for utskrivelse av militære mannskaper, og sjef for losvesenet. Senere kom han tilbake til Marinen og ble i 1882 direktør for Carljohans Værns Verft og Håndverkerkorps.Christian Geelmuyden ble tildelt ridderkorset av St. Olavs orden. Han var medlem av Kgl. Svenske Krigsvetenskapsakademien og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. I 1878 ble han også medlem av Videnskabsakademiet i Christiania. Han var en flittig bidragsyter til militære tidsskrifter og skrev flere lærebøker for tekniske skoler og sjømannsskoler.Geelmuyden var gift to ganger; først med Karoline Theodora Hjorth, en kjøpmannsdatter fra Tønsberg, så med Jensine Sophie Horn, datter av en tollinspektør i Risør. 
 
 
På forsiden nå