En kjemiens mester

Apoteker, kjemiker, rektor, stortingsmann... Arnulf B. Schøyen sto det respekt av.

Saken oppdateres.

33 år gammel kom han til Trondheim som lærer ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Da hadde den allsidige Arnulf Bernhard Schøyen (1837-1901) mange virksomme år bak seg.Han var født i Vinger som sønn av gårdbruker Ole Schøyen og Karen Sæther. Som ung var han i lære ved Løveapoteket i Oslo og apoteket i Drøbak. Han tok medhjelpereksamen og fikk jobb i Kongsvinger. I 1860 hadde han fullført sin farmasøytiske utdanning. Senere fulgte to år i Heidelberg og Wiesbaden med videre kjemistudier. Hjemme igjen ble han knyttet til universitetet i Oslo, men ble snart engasjert i utviklingen av treforedlingsindustrien.Da Trondhjems Tekniske Læreanstalt ble opprettet i 1870, kom han til byen som overlærer i kjemi og kjemisk teknologi. Direktør Christian Geelmuyden trakk seg tilbake etter ett år, og Schøyen tok over som rektor av skolen - frem til 1887. Samtidig arbeidet han ivrig for en teknisk høyskole i Norge. Han var også en flittig bidragsyter til utenlandske fagtidsskrifter.Arnulf B. Schøyen var også politiker. I årene 1883-1888 var han Høyre-stortingsmann fra Trondheim og 1892-94 representerte han hovedstaden.

Schøyen var ridder av første klasse av St. Olavs orden og ridder av Nordstjerneordenen. Han var gift med Oline Christine Marie Johnsen.I 1886 fikk han bevilling til å drive det nye Jernbanetorvets apotek i Oslo. Dette hadde han frem til han døde, 64 år gammel. 
 
 
På forsiden nå