Henrik Angells gate

Henrik A. Angell arbeidet som lærer og sogneprest, og var interessert i jordbruk og fattigpleie.

Saken oppdateres.

Henrik A. Angell (1788-1861) var sogneprest i Vår Frue kirke sine siste 21 leveår. Han var sønn av stiftsprost Jonas Angell og Lydia Hagerup.

Angell ble cand. theol. i 1808 og ble da lærer ved Trondhjems Borgerlige Realskole. Han var også lærer ved det militære institutt. Fra 1814 var han visepastor i Strinda kommune, en stilling han satt med i 26 år, frem til han tiltrådte som sogneprest i Vår Frue kirke i 1840.

Angell var interessert i jordbruk og ga ut flere skrifter om blant annet vanning og hvordan man burde bygge hus på bondegårdene. Han skrev også om kunsten å lage teglstein.

Fattigpleien i Trondheim var et annet område Angell var engasjert i, og han laget en oversikt over stoff om fattigpleie og sosiale stiftelser i Trondheim.

Henrik Angell var gift med Anna Kristine Lysholm.

Gaten som er oppkalt etter Angell, går fra Lauritz Jenssens gate til Persaunvegen.

 
 
 
 
På forsiden nå