Gatenavn:

Ga opp jussen - viet seg til musikken

Ole Andreas Lindeman forlot Trondheim for å studere jus, men kom tilbake som organist i Vår Frue kirke.

Lindeman-navnet forbindes med et musiker- og organistdynasti i Trondheim, der Ole Andreas Lindeman (1769-1857) regnes som grunnleggeren.