Gatenavn:

Ga opp jussen - viet seg til musikken

Ole Andreas Lindeman forlot Trondheim for å studere jus, men kom tilbake som organist i Vår Frue kirke.

Saken oppdateres.

Lindeman-navnet forbindes med et musiker- og organistdynasti i Trondheim, der Ole Andreas Lindeman (1769-1857) regnes som grunnleggeren.

Han var født på Øye i Surnadal av foreldre Anne Christine Tangen og Jacob Madsen Lindeman som var sorenskriver på Nordmøre. Etter eksamen artium ved Trondheim Katedralskole, havnet han i København med jus-studier. Planen var å følge i farens fotspor, men musikken tok etterhvert mer og mer tid. Han ble elev av kapellmester I. C. Wernicke og opptrådte på konserter med klaver eller fiolin. I 1799 var jussen en saga blott, og Lindeman kom til Trondheim etter anmodning fra biskop Schønheyder om å bli organist i Vår Frue kirke.

Ole Andreas Lindeman ble den dominerende musikkpedagog i Trondheim, «privilegert stadsmusicus», gjennom et halvt århundre. Han var også sang- og musikklærer ved Trondhjems Borgerlige Realskole.

«Choralbog»

I 1838 utga han med offentlig støtte den første norske koralbok, som ble distribuert til alle kirker i Norge som hadde orgel.

Lindeman ble gift med Anne Severine Hickmann i 1802, og tilsammen fikk de fem sønner. Av disse ble hele tre organister, mens én ble prest og en annen lege. Den eldste sønnen, Frederik Christian, etterfulgte faren i Vår Frue kirke, Just Riddervold ble organist i Domkirken og Ludvig Mathias reiste til Vår Frelsers kirke (domkirken) i Oslo. Sistnevnte var far til musikkpedagog Peter B. Lindeman, som ledet Musikkonservatoriet i Oslo i mange år, og organist Kristian T. M. Lindeman som overtok som organist etter sin onkel i Domkirken.

Ole Andreas Lindeman døde 88 år gammel, og hele tiden som organist hadde han vært knyttet til Vår Frue kirke.

 
 
 
På forsiden nå