Gatenavn:

Zoologen fra Rissa

Peter Dybdahl var ekspert på botanikk og zoologi, men var nok mest kjent som lærer.

Saken oppdateres.

«Amtsskolebestyrer» var den gjeve tittelen han hadde nesten hele sitt yrkesaktive liv. Peter Dybdahl overtok roret ved Søndre Trondhjems amtsskole (fylkesskolen) i 1879 og ble der i over 30 år. Den gang var fylkesskolen den eneste mulighet for tilleggsutdannelse etter folkeskolen for mange landsungdommer.

Peter Dybdahl (1842-1912) var født i Rissa, og var sønn av gårdbruker Torger Dybdahl og Anne Krognæs. I 1862 ble han uteksaminert fra Klæbu seminar og ble da lærer i Østerdalen. Men allerede etter to år var han tilbake i Trondheim, som lærer ved Ilens almueskole. Året etter flyttet han til Vår Frue sogns almueskole, og i 1866 kom han til Guttebetalingsskolen. Samtidig underviste han i naturfag ved Katedralskolen. 1870-1871 gikk han Statens Gymnastikkskole og reiste dessuten på flere studieturer til utlandet.

Dybdahl skrev blant annet en lærebok i anatomi og helselære, tegnet og utga et botanisk Norges-kart og laget et større zoologisk plansjeverk - et arbeid han ble belønnet for både i Norge og England. I 1909 fikk han Borgerdådsmedaljen.

Amtsskolebestyrer Peter Dybdahl var gift med Sofie Amalie Dreyer som var datter av gullsmed Eilert T. Dreyer og Caroline Holm.

 
 
 
På forsiden nå