Trøndelags store godseier

I Trondheim bodde det på 1800-tallet to store menn ved navn Hans Wingaard Finne. Den ene fikk en gate oppkalt etter seg.

Saken oppdateres.

Grossereren og godseieren med samme navn var visstnok ikke i nær slekt. Den ene - grossereren (1835-1874) - grunnla Finnes barnehjem. Den andre - godseieren (1852-1925) - ble Trøndelags største eiendomsbaron.Godseier Hans Finne var født i Trondheim og tok artium ved Trondheim Katedralskole i 1870. Etter en kort studietid i Oslo, bestemte han seg for jordbruksutdannelse og dro til Alnarp i Sverige.I 1873 var han tilbake i Trondheim og ble meddriver av farens eiendommer Tunga og Øvre Rotvoll. Ni år senere overtok han begge gårdene etter foreldrene, grosserer Paul Nicolai Finne og Anna Kathinka Emilie Roll. I tillegg kjøpte han eiendommen Øvre Leangen - der travbanen nå ligger. Denne lå mellom de to andre eiendommene, og han kunne derfor slå alle tre sammen. Dermed var han Trøndelags største godseier med 2500 mål, hvorav 1500 mål var dyrkamark og 1000 mål utmark. Han anla også en 25 mål stor hage på Tunga.Finne var tidlig aktivt medlem i Søndre Trondhjems amts landhusholdningsselskab og satt lenge som styreformann. Her ble han hedret med gullmedalje. Han var formann i Felleskjøpet og var med og grunnla Trondhjems Meieri og Trondhjems Torvstrøfabrikk. Han var også formann i Strindens Sparebank i mange år og satt i styret i Røros Kobberverk.Godseier Finne var også kommunepolitiker og satt i Strinda herredsstyre en årrekke. Han var Strindas ordfører 1890-1895 og 1905-1914, dessuten formann og medlem av en rekke kommunale komiteer.Hans Finne var gift med Amalie D. Huitfeldt, datter av konsul Arild Huitfeldt. Han ble hedret med ridderkorset av St. Olavs Orden.

 
 
På forsiden nå