Giftet seg til Lade gård

En oberst og anleggsingeniør fra Hemne sto bak mange nye veibygginger nordenfjells på 1800-tallet.

Men gata som Morten Lyng Lossius (1819-1892) fikk oppkalt etter seg, ligger ganske bortgjemt; sør for og parallelt med Innherredsveien i nærheten av Rønningsbakken.