Giftet seg til Lade gård

En oberst og anleggsingeniør fra Hemne sto bak mange nye veibygginger nordenfjells på 1800-tallet.

Saken oppdateres.

Men gata som Morten Lyng Lossius (1819-1892) fikk oppkalt etter seg, ligger ganske bortgjemt; sør for og parallelt med Innherredsveien i nærheten av Rønningsbakken.Som sønn av kaptein Johan S. Lossius og Ulrikke Parelius, var veien staket ut for den unge Lossius: militær utdanning - og løytnant i Trondheim fra 1840. Etter to års studier ved det polytekniske institutt i København, ble han anleggsingeniør nordenfjells. Han avanserte til kaptein i 1857 og beholdt sin fastlønte offiserstilling i tillegg til ingeniørjobben. Lossius ble major i 1874, og 71 år gammel ble han utnevnt til oberst.

Frem til 1874 var han sjef for de offentlige vei- og bruarbeidene nordenfjells og ledet utbyggingen av jernbanen mellom Trondheim og Støren - som ble åpnet i 1864.Etter Støren-banen var ferdig, trakk han seg tilbake som veisjef og ble kommunepolitiker i Strinda. Fra begynnelsen av 1870-årene satt han i formannskapet, og i årene 1878-1881 var han ordfører.For sin innsats med veier og jernbaner ble Lossius hedret med både ridderkorset av Vasaordenen og Sverdordenen, og i 1882 ble han ridder av St. Olavs orden.I 1845 giftet Morten Lossius seg med Inger Marie Holtermann. Hun var datter av krigsråd Knud H. Holtermann som eide Lade gård. I 1858 overtok Lossius svigerfarens eiendom - og drev den godt. Der bodde han til han døde i 1892.Blant flere barn ble sønnen Johan Sophus Lossius brigadelege i Trondheim, mens Knud H. Lossius ble rektor ved Trondhjems Katedralskole og preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

 
 
 
På forsiden nå