Gatenavn:

Talte bøndenes sak på Tinget

Ole Soelberg var odelsgutt og gårdbruker fra Soknedal, men ble også ordfører i Trondheim.

Han var født på gården Solberg søndre i Soknedal. Foreldrene var Ingebrigt Olsen Soelberg og Karen Margrethe Sandboe.